- Og det siste laget asfalt kommer på tirsdag denne uken, sier Torbjørn Svendsen, byggeleder for Statens vegvesen.

Veien forbi skolen er en fylkesvei, fylkesvei 367. Det er altså Finnmark fylkeskommune som eier veien, mens Statens vegvesen er hentet inn som byggeledelse for prosjektet.

Om 14 dager regnes det med at det meste er på plass, det vil si både grøntområdene og lysstolpene.

Tidligere var det fortau på begge sider. Nå er det laget et bredt, flott fortau på den siden av veien som ligger lengst bort fra skolen. Her blir det plantet til sånn at skille mellom fortau og vei blir tydelig.