Det er Finnmark Fylkeskommune som har fordelt årets midler til fredede og verneverdige hus i fylket. Nesten en tredjedel går til det gamle Rørbua i Bjørnevatn.

Nasjonal betydning

Huset ble opprinnelig bygd som badehus for gruvearbeiderne på Sydvaranger en gang på 1920-tallet. Navnet rørbua kom etter at huset seinere ble brukt som lager. Men det er den 2. verdenskrigen som er bakgrunnen for at huset nå blir restaurert og fredet. Da Den Røde Armé frigjorde Sør-Varanger i oktober 1944 var det på dette huset det første norske flagget ble heist og her ble den første frie administrasjonen i Norge dannet etter den tyske okkupasjonen.

- Vi så straks at dette var et viktig kulturminne, både symbolsk, i forhold til frigjøringa av landet, og et bygg med veldig mye historie knyttet til seg. Men det er i dårlig forfatning, faktisk i kritisk dårlig forfatning. Derfor bevilget vi straks penger til sikring og en start på å få det satt i stand, uttalte seniorrådgiver Bård Langvandslien hos Riksantikvaren til SVA i fjor høst da Riksantikvaren bevilget en halv million kroner til Rørbua.

Fredningsprosessen er godt i gang. Det var høringsfrist i februar.

Huset skal stå ferdig restaurert til markeringen i oktober i år. Da blir det offisiell åpning av huset og en større markering. Fylkeskommunen står for dette arrangementet.

20 millioner

Fylkeskommunen har fordelt noe over 3,2 millioner kroner til fredede og verneverdige hus og anlegg i fylket i år. Det kom inn 36 søknader med en total søknadssum på over 20 millioner kroner.