- Den gang stod vi sammen mot en felles fiende. I dag jobber vi sammen i fred om framtiden, sa Hansen videre.

I tradisjon tro ble det avholdt kransenedleggelse ved Russemonumentet på markeringen av frigjøringen av Øst-Finnmark. Man minnes de 2000 falne sovjetiske soldater og offiserer som mistet livet i den tre uker lange aksjonen som frigjorde Petsjenga-regionen og Øst-Finnmark fra tyskerne. De norske partisaners innsats ble også nevnt under markeringen. Sammen med Sør-Varangers ordfører ble det også holdt taler fra varaordfører i Petsjenga, Anna Kuznetsova, den russiske generalkonsul, Mikhail Noskov og den norske generalkonsul, Ole Anders Lindeman.

Tidligere på dagen ble det også pyntet opp på frigjøringsmonumentet i Bjørnevatn i anledning dagen. Dette ble gjort i regi av Gruvebyens venner.