Mannen skal i mars i år ha hatt samleie med fornærmede til tross for at hun, grunnet sterk alkoholpåvirkning, var ute av stand til å motsette handlingen, heter det i tiltalen.

Begge de to involverte er i slutten av tenårene. Hendelsen skjedde i en bolig i Sør-Varanger.

Førstestatsadvokat i Troms og Finnmark, Lars Fause, sier det både vitner og databevis i saken mot den tiltalte tenåringen fra Sør-Varanger.

Bevisstløs

– Hun skal ha vært bevisstløs da handlingen skjedde, og det er hentet inn flere vitner som var til stede eller hadde vært i kontakt med fornærmede etter sovevoldtekten. Det er også gjort databeslag, da de to har hatt kontakt over ulike medier, sier Fause.

Kvinnen sin bistandsadvokat, Edel Olsen, sier det har vært en hard påkjenning for fornærmede etter det ble tatt ut tiltale mot mannen.

– Hun synes det er veldig tøft å stå i en slik prosess, og hun ser fram til å bli ferdig, sier Olsen.

Olsen sier videre de håper påtalemyndigheten vil se nøye på bevisene.

OPPRYDDING

Fause sier de nylig har hatt en stor opprydding i ulike saker over sommeren, der flere anmeldelser har blitt henlagt.

– Hva skal til for at en sak skal prøves for retten, og ikke blir henlagt slik som denne?

– Da mener statsadvokaten at det ikke er tvil om skyld. Vi tror retten vil komme fram til samme resultat, og vi velger å prøve saken for domstolen. Det er retten som tar den endelige avgjørelsen. 

Det er satt av to dager til å behandle saken.

Det har ikke lyktes SVA å komme i kontakt med tiltaltes forsvarer, Jens Bernhard Herstad.