- Rekordstor aktivitet på vegene i Finnmark har ført til ventetid for trafikantene mange steder i år. Men fra helga blir det fellesferie både på E6 Alta Vest, på riksveg 94 ved Skaidi og på fylkesveg 98 i Tarmfjordbakken. Det betyr at trafikken går uten stans fram til arbeidene starter opp igjen i begynnelsen av august. Det vil imidlertid være nedsatt hastighet gjennom anleggsområdene, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Kan bli venting

- Selv om noen har ferie, foregår det fortsatt mye arbeid på vegene våre nå som trafikantene må være oppmerksomme på. Noen steder fører det til redusert framkommelighet og venting. Trøsten at alt arbeidet gjøres for at vi skal få en bedre vegstandard, sier fungerende avdelingsdirektør Kaare Ramberg i Statens vegvesen i Finnmark i pressemeldingen.

Vegvesenet opplyser at det på E6 de neste ukene være asfaltering mellom Karasjok og Lakselv, og mellom Varangerbotn og Grasbakken i Øst-Finnmark.

- Her kan det bli ventetid på inntil 15 minutter.

- På E105 foregår sluttarbeid mellom E6-krysset og Elvenes, hvor det skal settes opp gatelys, legges kantstein, asfalteres og arbeides med sidefyllinger. Her vil det bli redusert hastighet i deler av traseen.

Nedsatt hastighet

Over hele fylket foregår det asfaltering og vedlikeholdsarbeider langs vegene, som vil være skiltet med nedsatt hastighet og i enkelte tilfeller kort ventetid. Det er imidlertid ingen steder hvor det foregår sprenging eller større arbeider som fører til lengre stengninger.

- I begynnelsen av august starter arbeider på fylkesveg 890 nord for Rødbergan i Tana med forsterking av veien og ny asfalt. Her vil det være redusert framkommelighet fram til arbeidet er ferdig i slutten av september.

- Mange finnmarkinger starter ferien til helga, og dette sammen med mange sommerturister fører til økt trafikk. I tillegg til å være oppmerksom på vegarbeidene, oppfordrer jeg folk til å ta hensyn til hverandre i sommertrafikken, slik at alle får en fin ferie og kommer trygt fram og hjem til sine, sier Kaare Ramberg ifølge pressemeldingen.