De veiene som ikke lenger skal brukes som E105 må omklassifiseres. De blir kommunale veier, men må likevel holde en viss standard. Og med på kjøpet får Sør-Varanger kommune Elvenes bru, selv om Kurt Wikan strittet imot under forhandlingene i Kirkenes for to og en halv uke siden.

5 millioner

- Vi ville gjerne ha veien, men ikke brua. Den er veldig dyr å vedlikeholde, men vi måtte gi oss for veglovens paragraf sju, sier lederen i Utvalg for plan og samferdsel.

De store utgiftene kommer et stykke inn i framtida.

- Brua fikk hovedvedlikehold i 2001. Det betyr full overflatebehandling. Og da er det 25 år til neste gang. En slik behandling koster rundt fem millioner kroner, men vi ble enig med Vegvesenet om at de skal betale sin del ved neste hovedvedlikehold, sier Wikan.

Det betyr at når ny bru settes i drift i 2016, og gammelbrua blir kommunal, har Vegvesenet hatt ansvar for 15 av de 25 årene mellom hvert hovedvedlikehold. De skal betale 15 25-deler av prisen, det vil si tre millioner kroner.

Samarbeid

- Vi er så fornøyd som vi kan bli, når vi først måtte overta brua. Men det skal gjøres årlige inspeksjoner og grundige inspeksjoner hvert fjerde år. Disse koster rundt 50 000 kroner. Disse har vi blitt enig med Vegvesenet om å samarbeide om, sier Wikan.

Det gir stordriftsfordeler å få inspisert begge bruene samtidig. Derfor vil Vegvesenet trekket gammelbrua inn i konkurransegrunnlaget når de lyser ut disse arbeidene. Kommunen må likevel dekke sin del av kostnadene.

- Det blir en del nye utgifter å dekke for en kommune som ikke har så mye i kassa, men det er prisen å betale for den nye veien, sier Wikan.

Mindre slitasje

Men når Vegvesenet gir den gamle E105 til kommunen, er det visse krav til standard som skal ivaretas, de kan ikke gi fra seg en utslitt vei som vil koste kommunen enorme summer å oppgradere.

- Vegvesenet skal ordne med nye gatelys både rundt Rundvann og på Fredheim, de skal oppgradere asfalt, bygge autovern og ordne stikkrenner, slik at veien blir i fullgod stand, sier Wikan.

Han legger til at når den nye E105 blir tatt i bruk vil den gamle veien og brua bli mye mindre brukt, noe som vil føre til mindre slitasje.

- Jeg ser for meg at den for eksempel bare blir brukt som gang- og sykkelvei, men at skolebussen kan bruke den for å få kortere avstand for å hente unger. Men dette er ikke noe som er vedtatt, det er bare min personlige tanke om dette, sier Wikan.

Han legger til at kommunen fremdeles er i forhandlinger med Vegvesenet om omklassifisering av veiene.
- Vi får se hva resultatet blir når vi er ferdig, men det som er nevnt her, er Vegvesenets forslag, sier han.