sidesak

Totalt er cirka 2 000 jegere fordelt på 280 lag med på elgjakta i Finnmark i år.

Årets totalkvote er på 1 133 dyr, men det betyr ikke at så mange blir skutt.

For FeFo (Finnmarkseiendommen) forteller at det har gått trådt i Kautokeino og Karasjok, der startet elgjakta 1. september og går ut måneden.

I resten av Finnmark pågår jakta fra 25. september til 31. oktober.

I fjor ble det skutt rekordmye elg i Finnmark, 850 dyr. Til sammenligning ble det bare skutt 15 i 1961.

- Fram til 1960-tallet var elgen et sjeldent dyr de fleste steder i Finnmark, forklarer FeFo.

Kvota i Sør-Varanger har vært svakt stigende. I 2007 var den på 56 dyr, og i 2011 og 2012 på 61 dyr.

Årets kvote i Sør-Varanger er 63 dyr.