Også utenbys folk hadde møtt fram til det populære arrangementet på Turisten, der det hele ble krydret med fin musikk av Leif Bjørnstad, Kjell Jægervand og Joseph Okele.