Svenske Gustav flyttet til Norge med kjæresten etter endte studier og fikk jobb som eiendomsforvalter for Statsbygg i Tromsø i fjor sommer. Han fikk et overordnet ansvar for 25 bygg og personalansvar for åtte driftsansatte som arbeider på eiendommene.

– Jeg er utdannet ingeniør, og fikk muligheten til å prøve ut min byggfaglige kompetanse og i tillegg få ledererfaring, sier han.
Læringskurven ble bratt for den nyutdannede Statsbygg-medarbeideren, som nesten over natta fikk satt både lederegenskaper og praktiske ferdige ferdigheter på prøve.

– Det var noen lange dager og spennende måneder der det gikk i ett, sier 27-åringen.

Krisen

Gustav var klar over at stillingen innebar mye ansvar, men at han skulle få ansvar for at et stort antall mennesker på flukt skulle få en verdig velkomst til Norge, hadde han ikke trodd på forhånd.
På det mest hektiske ankom opptil 200 flyktninger daglig på Storskog, og utfordringene var mange.

– For mange mennesker i lokalet gjorde at det luktet, luften ble dårlig og septiktankene til toalettene fyltes i rekordfart. Antiklimaks var da vannpumpen røk, som resulterte i full stopp i all vannforsyning til stasjonen, sier Gustav Lindskog.

Uten både drikkevann og mulighet til å bruke stasjonens toaletter ble det en hektisk tid. Den nye lederen trekker fram innsatsen fra driftsansatte med mye erfaring. De jobbet på spreng for å gjøre forholdene bedre for flyktningene, og mener deres innsats var avgjørende.

Mye erfaring

– Jeg har mye kortere erfaring enn de jeg leder og noen av mine medarbeidere har jo mer arbeidserfaring en jeg har leveår, sier han.
Lindskog mener hans rolle være en motivator for driftsansatte når det buttet imot.

– Det ble noen lange dager og spennende måneder da vi nok alle var i spenn. Men jeg var egentlig aldri urolig over at vi ikke skulle løse de problem som oppsto, sier Gustav Lindskog.

Teamet løste oppgavene og Gustav Lindskog har på et år som eiendomsforvalter fått mer erfaring enn mange andre får på flere år.