Dårlig nytt er at det er pukkellaks i alle elvene i Finnmark - og de er kommet for å bli, mener Rune Rune Muladal, biolog og daglig leder i Naturtjenester i Nord.

- På 60- og 70-tallet pleide man å få pukkellaks i de norske elvene etter at det var satt ut massive mengder yngel i de russiske elvene. Men det er først de siste 20 årene pukkellaksen har etablert faste bestander i russiske elver, og de er ikke avhengig av utsettinger lengre, sier Muladal.

Rapporter om massevis av den uønskede russiske laksen i norske elver i år gjorde at Miljødirektoratet ansatte Muladal og kompani til å bokstavelig talt ta et dypdykk i elvene i Finnmark. Det spesielle nå er den plutselig store mengden i elvene rundt om. Men det er ikke helt uventet, ifølge Muladal. Pukkellaksen har en toårig livssyklus, og bestanden i Barents er størst i oddetallsår - så langt. Neste store innsig blir da ventet i 2019, om laksen har det bra i år.

Forskning og utrydding

Naturtjenester i Nord består av sesongarbeidende biologer som reiser rundt i Norge og Nordvest-Russland, med base i Tromsø. For tiden er det totalt fire ansatte i selskapet, inkludert Muladal. De siste ukene har to til fire biologer per elv trukket på seg dykkerdrakten, hoppet i vannet i toppen av hver av de forpaktede elvene, og jobbet seg nedover til havet.

Ifølge Muladal har det tradisjonelt sett vært mest pukkellaks i elvene på sørsiden av Varangerfjorden - altså i Sør-Varanger. Det er rekordmye pukkellaks også i elvene i Sør-Varanger, men en "trøst" kan være at de nå har fordelt seg relativt jevnt på nordsiden og sørsiden av fjorden. Unntaket er at det er aller mest i Vesterelva innerst i Varangerbotn.

En mer genuin trøst er at biologene ikke har nøyd seg med å observere mens de dykket.

- De lokale fiskerforeningene har gjort en kjempeinnsats med uttak av pukkellaks rundt om i fylket. Vi har samarbeidet med dem, og tatt ut laks med både garn, not og harpun når vi har vært i elvene. I sum er det kanskje tatt ut 2-3000 fisk så langt i Varanger-elvene av lokale foreninger og oss, i tillegg til de ordinære fangstene fra sportsfiskere, forteller Muladal.

Biologene har også raket opp gytegroper tilhørende pukkellaksen, og rapportert fiskens plasseringer til lokalforeningene så de lettere kan ta ut flere pukkellaks. De skal også analysere biologiske prøver de har tatt av den fangede fisken.

Gode kår

Men de virkelig gode nyhetene kommer her: Tross pukkellaksens invasjon av elvene, ser det ut som atlanterhavslaksen fremdeles har gode kår. Det er den man faktisk vil ha på kroken.

- Det er bra med vill atlanterhavslaks i elvene, og lite oppdrettslaks. Det er lite konkurranse mellom pukkellaksen og den vanlige laksen, da de har forskjellige gyteområder så langt, sier Muladal. Det vil de imidlertid undersøke når atlanterhavslaksen skal gyte senere i høst.

Tross at høsten nærmer seg, er det ikke ubehagelig i elvene, verken når det gjelder strøm eller temperatur.

- Elvetemperaturen er seks til ni grader. Tross mye vann i noen av elvene har det vært fine forhold, forteller biologsjefen.