Rettssaken i Øst-Finnmark tingrett endte med at mannen ble dømt til 39 timer samfunnsstraff, og han må betale totalt 31 751 kroner i erstatning.

Mannen fra Sør-Varanger og hans voksne sønn hadde gjort en avtale om at sønnen skulle kjøpe en bil og betale den på avdrag. Men de to ble uenige om betalingen etter at bilen var overdratt. Konflikten mellom dem tilspisset seg i januar i fjor, da den tiltalte mannen forklarer at han så sønnen komme «spinnende oppover med bilen».

Den samme kvelden begynte han å sende en lang tirade med truende tekstmeldinger til sønnen. Etter hvert dro han til sønnens bosted og knuste frontruten, sideruten og lyskasterne på bilen. Ut over kvelden fortsatte tekstmeldingene, som blant annet inkluderte:

«Nu skal du får juling kan æ lov dæ», «Ska slå driten av dæ nu ska du få se», «Kanskje æ dræp dæ idiotunge», «Du ska til gud, så sint e æ», «Ska riv dæ i fillebita nu kan du skjønn kor sint far din e», og «Har aldri ville dræpt nån. Du e den første».

Retten gjenga ikke alle tekstmeldingene, men slo fast at resten var i samme sjargong.

Da mannen ble arrestert litt over midnatt, blåste han til 2,08 i promille. Han husket ikke å ha sendt tekstmeldingene eller å ha ramponert bilen, men bevisene var på både hans og sønnens telefon.

Far og sønn møttes i Konfliktrådet, men det førte ikke frem. Dermed gikk saken til retten.

Mannen tilsto både å ha sendt tekstmeldingene, og å ha gjort hærverket på bilen. Han sa seg imidlertid ikke skyldig i trusler. Retten var ikke i tvil om at han skulle dømmes for truslene, som ble forsterket av at han gikk løs på bilen. Sønnen forklarte at han hadde følt en viss angst, og at han låste døren og holdt seg innendørs tross at det var hans egen far som hadde sendt meldingene.

Sin egen bil

Mannen ble imidlertid ikke dømt for selve hærverket på bilen. Retten kunne nemlig ikke utelukke at han egentlig eide bilen da han gikk løs på den.

Siden kontrakten med sønnen hadde gått ut på at sønnen skulle betale en månedlig sum, og dette ikke var betalt, var mannen av den oppfatning at han fremdeles eide bilen.

Retten mente kontrakten tydet på at sønnen uansett var eier av bilen. Men dommerne kunne ikke utelukke at mannen trodde han eide bilen da han gikk løs på den.

Dermed ble selve bil-hærverket behandlet som et uhell i stedet for en straffbar handling. Mannen må fremdeles betale erstatning for hærverket, men slipper straff for det.

Slapp fengsel

Egentlig ville retten dømme mannen til ubetinget fengsel i 27 dager, alle forhold tatt i betraktning. At truslene hadde kommet fra far mot sønn gjorde saken ekstra alvorlig, mente dommerne. På den andre siden hadde mannen tilstått de faktiske forholdene, og saken hadde brukt for lang tid til retten. Rettssaken fant først sted i januar i år.

Da retten endelig dømte mannen til samfunnsstraff, var det fordi mannen har store helseproblemer som ville gjort det svært vanskelig med soning.