Finnmarkseiendommen (FeFo) er ferdig med årets rypetelling i forkant av jakta, og det er nedslående tall for viltelskere. I Finnmark som helhet er det registrert bare fire liryper per kvadratkilometer i snitt. I Øst-Finnmark er tallet enda lavere, med tre ryper per kvadratkilometer, og i Indre Finnmark er det bare to per kvadratkilometer.

Dermed innfører FeFo det de kaller de strengeste jaktbegrensningene noensinne. Dette gjøres så rypene skal kunne komme seg til neste år.

- Vi ber jegere om å forsøke å spare voksenfugl denne høsten. La enkeltfugl og par fly videre, og rett avskytingen mot større kull, sier utmarksleder Einar J. Asbjørnsen.

Det er usikkert hvordan rypene har formert seg enkelte steder i fylket, deriblant Pasvik. Der er det få observasjoner av lirype og skogsfugl, og dermed får hver jeger bare skyte én fugl per dag i Pasvik-områdene.

I mesteparten av Finnmarkseiendommen får hver jeger skyte to liryper per dag, eller én lirype og én fjellrype.

Usikker årsak

Årsaken til den dårlige rypebestanden er usikker, men utmarksforvalter Christina Bjørkli peker på lite stamfugl om våren, få smågnagere, og en snørik og sen vår.

Tidligere har Nibio-forskerne påpekt at mangelen på gnagere kunne påvirke rypene, siden rovdyrene da gjerne går på hekkende fugler og eggene deres. Dette gjelder spesielt i år siden det har vært to gnagerår på rad, og det er dermed en hel del rovdyr i marka.

Ikke fredning

FeFo mener det ikke er noe poeng med total fredning i forhold til å la jegerne skyte litt.

- Forsøk gjort med fredning i dårlige år viser ikke at slike områder får høyere tettheter enn andre steder påfølgende år. Det er flere faktorer enn jegernes børser som styrer bestandsutviklingen, sier Asbjørnsen.

Idet han bes om å utdype, svarer han:

- Fredning er et alternativ, men vi skal balansere mange hensyn og mange brukergrupper. Vi har god oversikt over bestanden og jakttrykkene, og mener det er forsvarlig med disse kvotene. Vi hadde dessuten et liknende rypeår i 2010, og da var kvota satt til to liryper og tre fjellryper - og året etter tredoblet bestanden seg, sier han.

Pengene tilbake

Om jegerne er misfornøyde med jaktforholdene i år, kan de få tilbake pengene for jaktkortene de allerede har kjøpt for i år - men bare før jaktstarten 10. september.

Rypetellingen går på liryper. Fjellryper blir ikke talt på samme måte, men FeFo antar at fjellrypene har slitt med det samme som lirypene.

Kvotene

Dagskvota på mesteparten av Finnmarkseiendommen blir én lirype og én fjellrype, eller to liryper.

I Pasvik får man bare lov til å skyte én hønsefugl per jeger per dag.

I Karasjok kommune får man skyte to hønsefugler, hvorav én skogsfugl og/eller én lirype per jeger per dag.

Samtidig reguleres tallet for jegere per dag i de enkelte jaktfeltene, og bare halvparten så mange jegere får reise til de ulike jaktfeltene som i fjor. Tallet på innreisende jegere reguleres spesielt i høstbeiteområder for rein.

På Sørøya, Rolvsøy, Ingøy, Hjelmsøy og Måsøy er jakttiden innkortet fra 10. september til 23. desember.