En hjertestarter koster 12 000 kroner per stykk. Innkjøpet vil koste tilsammen halvannen millioner kroner og Mikkola ønsker å gjøre innkjøpet som et spleiselag mellom Finnmark Taxi, fylkeskommunen, kommunene og Sametinget.

- Dette er en kanonide, om jeg skal si det selv.

Går det som Mikkola tror og håper, vil alle finnmarkstaxiene ha hjertestartere i bilene sine i løpet av høsten.

Hjertesak

Ideen fikk Mikkola gjennom kona si, Målfrid, som er hjertesyk og leder for Landsforenigen for hjerte- og lungesyke (LHL) i Sør-Varanger.

- Jeg fikk en ide om å utstyre de 22 taxiene i Sør-Varanger med hver sin hjertestarter, men utvidet målet til å gjelde alle finnmarkskommunene. Ideen kom for noen år siden, men jeg slo det fra meg fordi det var for dyrt. Men med dette spleiselaget over kommunegrensene, så blir det ikke så mange kronene på hver, sier Mikkola.

Han har luftet ideen om hjertestarter i taxiene med Norges Taxiforbund avdeling Finnmark og sentralt og LHL sentralt. Helse- og omsorgsminister Bent Høie har også fått vite om planene. Mikkola har fått tommelen opp og gode tilbakemeldinger fra alle hold.

Nå har Mikkola, som leder Kirkenes Taxi og er styreleder i Finnmark Taxi skrevet brev til alle 18 finnmarkskommunene med egen taxi (Loppa har ingen taxier) og hørt om de er med på et spleiselag. Mikkola har foreslått at kommunene betaler hundre kroner per hjertestarter per bil i egen kommune i fem år. Han hadde fredag fått positivt svar fra flere kommuner. For Sør-Varangers del blir det en utgift på rundt 2200 kroner per måned i denne femårsperioden.

- Jeg er positiv, men må selvfølgelig se på kostnadssiden, sier ordfører Rune Rafaelsen.

- Det begynte med at jeg tenkte hvor i Sør-Varanger man kan finne en hjertestarter. Jeg visste at de hadde på Rema 1000 på Hesseng, men det var også alt. Når dette er gjennomført i løpet av høsten, vet alle at dersom de ser en taxi i Finnmark, så er den utstyrt med hjertestarter. Og trenger du en hjertestarter hjemme, så er det bare å ringe en taxi, så sender vi nærmeste bil. Dette blir fantastisk i et grisgrendt fylke som Finnmark, sier Mikkola.

Han understreker at drosjesjåførene ikke skal være helsepersonell.
- Men vi er en slags "First Responder" som kommer først på plass. Dette er livsviktige sekunder når det har skjedd en hjertestans, sier Mikkola.

Opplæring

Før prosjektet kan settes ut i live så vil alle drosjesjåførene læres opp i bruken av hjertestarterne.
- Jeg har vært i kontakt med utrykningssjef Jan Arne Moen ved utrykningstjenesten i Finnmark. Han er positiv og har tilbudt seg å kjøre opplæring på hjertestarterne vederlagsfritt, sier Mikkola.

I løpet av høsten vil også systemet med hjertestarter også bli knyttet til en App, der man lett kan se hvor bilene befinner seg til enhver tid.

Mikkola nøyer seg ikke med Finnmark heller. Han har allerede vært i kontakt med Nordland Taxi, som er positive til prosjektet.
- Dette er selvfølgelig noe jeg har nevnt for Norges Taxiforbund. Jeg ser ikke bort fra at dette med tiden kan bli et landsdekkende prosjekt. Mitt ambisiøse mål er at vi i løpet av to år passerer tusen drosjer med hjertestarter i bilen, sier han.