Mannen fra Sør-Varanger ble også dømt til betinget fengsel i 21 dager med en prøvetid på to år, og må betale en bot på 37 500 kroner.

Mannen erklærte seg ikke skyldig i å ha fyllekjørt, men delvis skyldig i å ha inntatt alkohol etter kjøring, da han møtte i Øst-Finnmark tingrett 17. august.

Lørdag 31. januar var mannen på en morgenkjøretur i Pasvik. Føret beskrives som fint, men han skled ut av veien og havnet i grøfta. Han fikk hjelp av forbipasserende som forsøkte å trekke bilen opp av grøfta.

Et par andre forbipasserende som bremset ble vinket videre. De begynte å mistenke promillekjøring, og ringte politiet.

Etter mye om og men fikk mannen endelig kjørt bilen til boligen sin. Da politiet banket på døra hans, fant de mannen synlig beruset. Blåseprøven de tok førte til at han ble tatt med for blodprøve. Den viste promille på 2,04, og mannens førerkort ble tatt i beslag.

- Drakk etterpå

Mannen forklarte at han hadde drukket i hvert fall fem-seks glass med konjakk etter at han kom hjem, siden han var oppskaket etter ulykken.

Ingen av vitnene hadde merket at mannen var påvirket på ulykkesstedet. Mannen hadde imidlertid bare hatt et kvarter på seg fra han kom hjem til politiet kom. De sakkyndige mente det var høyst usannsynlig at han hadde fått i seg en halvliter konjakk på den tiden uten å slite med kvalme, brekninger, oppkast og betydelige bevissthetsendringer. De viste også til tegn på mer langvarig fyll i blodprøven.

De sakkyndige kunne imidlertid ikke utelate muligheten fullstendig. Og det holder ikke at noe høyst sannsynlig har skjedd: En sak skal være bevist ut over enhver rimelig tvil. Dermed kunne ikke retten dømme ham for å ha fyllekjørt.

Etterforskning

Det er imidlertid også ulovlig å drikke de første seks timene etter endt kjøring, når man forstår at det vil bli politietterforskning.

Mannen erkjente å ha drukket alkohol etter kjøringen, men hevdet at han trodde det ikke ville bli etterforskning. Han snakket nemlig tilfeldig med en annen politibetjent i sivil rett etter at han hadde fått bilen opp av grøfta.

Retten mente at mannen måtte skjønne at politiet ville være involvert, når bilen hadde stått så lenge ute i grøfta, og han hadde vært observert av mange vitner. Politibetjenten var der bare som privatperson.

Dermed ble mannen dømt for drikking etter ulykken. Straffen for det tilsvarer å kjøre med lav promille. Den kunne også blitt strengere: Retten fastslo under tvil at mannen hadde brutt loven av uaktsomhet, ikke med vilje.

Straffen ble derimot skjerpet av at mannen før har blitt dømt for kjøring i påvirket tilstand. Det skjedde for under fem år siden, og dermed mistet mannen førerkortet for alltid.