Mannen møtte i Øst-Finnmark tingrett i slutten av juni tiltalt for fire punkter.

Aggressiv

Det hele skjedde på et utested i Kirkenes i desember i fjor. Der sovnet han sittende, og som følge av dette fikk han beskjed om å forlate lokalet. Tiltalte ble vekket, men ville ikke gå ut.

Han var sint og forbannet og prøvde å slå mot en ordensvakt som også vitnet i saken. I garderoben blir mannen på nytt aggressiv og kommer med et rasistisk utsagn mot en annen ordensvakt.

Slo politiet

Utenfor utestedet fikk han pålegg av politiet om å forlate byen og dra hjem. Han var på vei til å gå da han kom på at han hadde glemt jakken sin. Han fikk beskjed om at han ikke fikk gå inn igjen, men at politiet kunne hente jakken for ham.

Da politibetjenten var på vei inn, dyttet tiltalte politibetjenten og slo vedkommende en gang under brystet og over vesten. Deretter rettet han et slag mot den andre politibetjenten, men vedkommende dukket unna.

Han skal også ha kommet med trusler overfor politiet ved pågripelse.

Angret

Aktor la ned påstand om at tiltalte skal dømmes til fengsel i 120 dager. Forsvarer har gjort gjeldende at det bør gis en deldom på 30-45 dager, hvor kun 15 dager bør gjøres ubetinget.

Retten har i skjerpende retning lagt vekt på at det er tale om vold på offentlig sted i beruset tilstand hvor voldshandlingene i seg selv var alvorlige.

I formildende retning legger retten vekt på at hendelsene bærer preg av et ulykksalig engangstilfelle som tiltalte angrer sterkt på. Retten viser i den forbindelse at tiltalte har oppsøkt utestedet relativt kort tid etter hendelsen for å beklage sin oppførsel.

Mannen må sone 40 dager i fengsel med et fradrag på to dager for varetekt. Han må også betale saksomkostninger på 4 000 kroner. Dommen ble avsagt under dissens.