Mannen ble dømt til ett år ubetinget fengsel i Øst-Finnmark tingrett forrige uke.

Dommen kom etter at han hadde krysset grensa fra Russland til Storskog i oktober. Han hadde tidligere blitt utvist fra Norge i fem år regnet fra mars 2014, etter å ha forfalsket litauisk ID-kort for å skaffe seg arbeid. Også da søkte han asyl, men han ble avvist av myndighetene.

Da han kom over grensa på Storskog ett og et halvt år senere, hadde han med seg fire av barna sine. Alle søkte asyl.

- Forfulgt og fengslet

Usbekeren forklarte at han var i stor fare i Usbekistan fordi myndighetene fengsler og utøver vold mot de som har fått avslag på asylsøknad og kommet tilbake.

Han hevdet også at han var etterlyst etter blant annet å ha delt ut ulovlige bøker, og at han hadde blitt navngitt i forbindelse med andre saker. Han hadde ifølge egen forklaring blitt fengslet og torturert flere ganger mens han var i Usbekistan.

Mannen tok kontakt med NOAS i Norge, og de skal ha svart at de ville hjelpe ham om han kom til Norge igjen. Da fikk han håp, og ville prøve på nytt.

Mannen flyttet til Kasakstan i slutten av 2014, og barna flyttet videre inn i Russland. Så reiste de til Norge i oktober 2015.

Mannen forklarte at familien hadde holdt seg skjult, av frykt for å bli rapportert av usbekiske agenter. Han viste til at de usbekiske og russiske sikkerhetstjenestene samarbeider tett, og han mente at han dermed ikke var trygg i Russland.

- Oppkonstruert

Tingretten trodde ikke på mannens historie, da han ikke hadde forklart seg til norske myndigheter om forfølgelser og pågripelser i Usbekistan før tre måneder etter han ble pågrepet i Norge.

De mente det var oppkonstruert, og at han tidligere bare hadde nevnt at han fryktet å bli forfulgt på grunn av hans opphold i Norge.

Retten anså heller ikke Usbekistan for å være et farlig land å returneres til, og så ikke at mannen hadde noen grunn til å bryte innreiseforbudet.

Mannen har sittet i varetekt siden han ble pågrepet i oktober, og den tiden trekkes fra dommen.

Mannens asylsøknad behandles uavhengig av dommen. Den var ikke ferdigbehandlet idet dommen kom.