Fylkesmannen i Finnmark gjorde torsdag et vedtak om forlenget åpning av snøscooterløyper rundt om i fylket.

For Sør-Varanger gjelder dette:

Til og med 14.mai

 • Løype 1: Fra nedre Neiden ved Bøtkerbekken til Storbukt og Valen
 • Løype 2: Ovenfor E6 ved Flomelva i Bugøyfjord til Storbukt
 • Løype 3: Fra Veinesvegen i øvre Neiden til løype 2 ved Bugøyfjord
 • Løype 4: Fra Neiden Fjellstue til Neiden Hotell
 • Løype 8: Fra løype 9 på Langfjordvannet ved Strand til Sagvannet/Lunevika samt avstikker til

Sauholmen

 • Løype 9: På Langfjordvannet fra løype 9 frem til Veståsvegen.
 • Løype 13: Fra fv 885 ved Hauge til nordenden av Store Spurvvannet
 • Løype 17: Fra kommunal vei i Ropelv om lille og store Ropelvvann til kommunal vei i Johannesdalen

Til og med 7.mai:

 • Løype 7: Fra Sandnes til Ongajávri
 • Løype 21: Langs fv 886 Vintervollen til kaia i Grense Jakobselv (til veiåpning evt)
 • Løype 22: Fra fv 886 ved Tårnet til nordsiden av Korpfjell (til veiåpning evt)

Vilkårene er blant annet at kommunen må stenge løypene dersom det smelter ned raskt, eller det oppstår farlige isforhold eller skredfare. Særlig gjelder dette lavtliggende løyper og langs vassdrag.

I tillegg kan distrikdslederne i reindrifta be om stenging dersom det trengs.

Statens Vegvesen melder at Veidekke industri starter åpningen av veien til Grense Jakobselv 7. mai.