Dieselen hadde spredt seg på et område på 200 ganger 40 meter. Havnevesenet melder at det er usikkert hva som er årsaken til dieselsølet og hvor store mengder det dreier seg om. Kirkenes brannvesen meldte torsdag at dieselen lå som en tynn film i området fra kommunens flytebrygge mot den østligste moloen. Det samlede arealet var på mellom 200 og 300 kvadratmeter og fredag var all synlig diesel samlet opp. Det var imidlertid fortsatt et stort flak med diesel i havnebassenget. Brannvesenet benyttet absorberende lense til å samle opp dieselen. Disse lensene ble liggende i sjøen til fredagen.

- Det er vanskelig å anslå hvor store mengder diesel det dreier seg om. Forurensningskilden er ukjent og vi har anmodet politiet om bistand til å etterforske årsaken, sier havnesjef Eivind Gade-Lundlie i Kirkenes havnevesen.