Å sette opp feller kan bidra til å få bukt med den uønskede fisken.

- Det er viktig at vi igangsetter tiltak for å hindre pukkellaksen i å gyte i finnmarkselvene. Den store mengden av den uønskede arten må tas på alvor.

Det sier Steinar Karlstrøm, som er Aps 3. kandidat til Stortinget, og Tom Sottinen, som er 2.kandidat til Sametinget i Østre valgkrets, i en pressemelding.

De påpeker at konsekvensene dersom den får fotfeste, er ukjent, og at forskerne sier det kan være for sent med tiltak om to år.

Sør-Varanger Avis har i det siste skrevet om problemene med pukkellaks i Sandneselva, der idrettslaget daglig kan hente opp 50 fisk. Problemet er det samme også i flere andre elver i Finnmark.

Verst i øst

- Det er gjort observasjoner svært langt sør, men foreløpig ser det ut som det er verst lengst øst. Det verste tilfellet var Komagelva i Vardø, med estimert over 1200 pukkellaks, sa seksjonsleder Christer Michaelsen hos Fylkesmannens miljøvernavdeling til SVA denne uka.

Pukkellaksen kommer fra Russland, og har invadert elver over mesteparten av Finnmark opp igjennom årene. Frykten blant miljøforvalterne er at pukkellaksen skal etablere seg i elvene og utkonkurrere eller svekke de lokale lakseartene.

I tillegg til fiske er et tiltak også å rake over elvebunnen for å ødelegge pukkellaks-egg.

Sette opp feller

Vestre Jakobselv jeger- og fiskeforening presenterte torsdag ideen om å bygge laksefeller. Slike feller er blant annet i drift i Varzuga på russisk side og på Vestlandet i Etneelva.

Ap vil jobbe for å få dette til.

- Vestre Jakobselv har de riktige forutsetninger for å bygge og teste en slik felle under finnmarksforhold. Dersom laksefellene viser seg å virke, må det bygges liknende anlegg i resten av finnmarkselvene. Planene for noe slikt må allerede igangsettes av myndighetene, mener Tom Sottinen.

Laksefeller kan også hindre rømt oppdrettslaks i å svømme oppover i vassdragene. Ap-kandidatene foreslår at driften skal foretas av bygdelag og foreninger gjennom støtteordninger.