En innsender skriver at det er trasig å se en kirkegård såpass i forfall som den ved 96-høyden i Pasvik.

- Lyktene på stolpene er i ferd med å falle fra hverandre. Gjerdet rundt er råttent, og mye av det er ramla ned. Det uverdig for de som er gått bort,og trist for etterlatte å prøve å holde det pent på gravene når det ser ut som det gjør der, skriver Else og Aksel Stenbakkers etterlatte til Sør-Varanger Avis.

De spør seg om ikke det er kommunens oppgave å sørge for vedlikehold - eller om det er slik at de etterlatte må gjøre det selv.