• Deler av bygningen ligger strødd rundt hangaren.
    Foto: Forsvaret
  • Mandag vil personell fra Forsvaret trygge området ytterligere.
    Foto: Forsvaret

En soldat filmet eksplosjonen og ødeleggelsene ble store. Det var tre personer i hangaren da lynet slo ned og til alt hell ble ingen av dem skadet.

– Det har trolig ligget en tysk flybombe fra andre verdenskrig i bakken under hangaren. Kombinasjonen av mye regn og et direkte treff av et lynnedslag har fått bomben til å eksplodere, sier major Elisabeth Q. Eikeland, talskvinne ved Forsvarets operative hovedkvarter til NRK.

– Det har vært en stor og alvorlig eksplosjon, og til alt hell har det ikke vært noen personskader. Det stod også et Bell-helikopter inne i hangaren, dette har fått overfladiske skader, sier Eikeland.

En soldat som oppholdt seg utenfor hangaren skulle filme tordenværet for sine venner. Hun fikk tilfeldigvis dokumentert eksplosjonen. Både fragmenter som blir kastet i luftet og drønnet fra eksplosjonen, gir inntrykk av at store krefter har vært i sving, skriver NRK.

Forsvaret har evakuert og sperret av området, nå blir det gjennomgått av bombepersonell.

– Det foreligger ingen fare for ytterligere eksplosjoner så langt vi kan se. Mandag kommer ytterligere personell til stedet for å bistå med å trygge området, sier Eikeland.

– Denne bomben har nok vært gravd ned med den hensikt å ødelegge flyplassen ved en invasjon, for at tyskernes fiende ikke skulle få benytte seg av området. Men så gikk russernes frigjøring av Øst-Finnmark ganske kjapt, og tyskerne har nok ikke hatt tid til å sette i verk alle de forsvarsplanene de hadde, sier Eikeland.