Han og Steinar Wikan har telt smågnagere årlig de siste 30 år, og har kommet til at denne sommeren ligger på tredje- eller fjerdeplass av store museår denne perioden.

Kommer mer

- Men det er likevel ikke så ille som toppen vi hadde i 2011. Da la mange merke til at det var lemenår, men det var faktisk enda mer mus enn lemen, sier Aspholm.

- Ute i marka kunne man da se at det levde bortover i lyngen, det var som et flytende teppe av krypende og kravlende smågnagere, ler han.

I år er det ikke like ille som fire år siden, men Aspholm mener vi ikke har sett toppen ennå.

- Ungene blir voksne i løpet av en måned eller to og da kan det bli virkelig mye, men stammen kan også plutselig bryte sammen, og da blir det ikke fullt så ille likevel, sier han.

86 av 100

Noen steder er det ikke så mye mus, for eksempel i fjellområder, mens det i skog og i nærheten av bebygde områder er veldig mye.

- Det er gråsidemus det er aller mest av, men også rødmus. Vi fikk mus i 86 av 100 feller den første natta, men bare 53 mus det andre døgnet. Det betyr at det ikke er så overfylt som vi har sett før. Hadde det vært like mye begge nettene ville dette virkelig vært et stort museår, men det er likevel et godt år for mus, sier Aspholm. Tellingene har vist at det er en til to individer per ti kvadratmeter i gjennomsnitt i Sør-Varanger.

- Men mange steder er det to-tre bol på samme område, og vi har sett mange hundre mus på ett mål, sier Aspholm.

I tillegg er det mye vånd, men denne litt større gnageren trives best i kulturlandskap som dyrka mark eller der det har vært dyrka tidligere.

Rypehøsten

- Det er litt forskjellige mekanismer som trer i kraft i naturen når det er sånne utbrudd. Det ene er at rovdyr og rovfugler tar mye mus fordi det er lettere tilgjengelig, og da kan for eksempel rypekyllingene få være mer i fred. Men ulempen når museutbruddet bryter sammen er at det da vil være veldig mye sulten rev og kråke som leter etter mat, sier Paul Aspholm.

Han forteller at han har sett relativt mye rype i år, men på grunn av mye dårlig vær i fjellet i juni, mener han at det ikke er sikkert det blir så veldig mye mer rype i år.

- Det har vært mye vann og sludd på fjellet, og da går det ikke så bra for rypekyllingene likevel, sier han.

Potet i fella

- En annen ting med slike museår er at det kan bli flere utbrudd av sykdom, og sykdom spres mer. Dette betyr som regel ikke så mye for resten av økosystemet, sier Aspholm.

Han har noen råd til folk også.

- De som har brønn bør sjekke at det ikke ligger døde mus og flyter i brønnen, sier han.

- Og skal man ta mus i feller er det en ting de aller fleste typer mus liker veldig godt, og det er potet. En potetbit i fella er universallokkemiddelet, forteller han. Og legger til at det beste rotter vet er litt peanøttsmør på en brødbit.

- Det klarer de ikke å holde seg unna, ler han.