Politikerne er også forvirret. Tidligere har opposisjonen, med Høyre i spissen, argumentert sterkt for at arealer til kommunens største industrisatsing noen gang - ny stamnetterminal - må avsettes i kommuneplanens arealdel.

- Den politiske ledelsen har svart at kommunen ikke har «tid» og således ikke prioriterer ressurser til å jobbe inn Høybukta vest i arealplanen. Fra før vet vi at det heller ikke løftes fingre i forhold til reguleringsplanen for Pulkneset, skriver en meget kritisk Høyres Eilif Johannesen på sosiale medier.

Leirpollen

Samtidig som vedtaket av Høybukta står der, settes det av både tid og ressurser til arbeid i Leirpollen.

- Hvorfor, spør både politikere og hytteeiere i området.

Onsdag ble det holdt et informasjonsmøte om den forestående områdereguleringen for Leirpollen, også kalt Kirkenes Norhavn. Ifølge Sør-Varanger kommunes arealplanlegger, Vegard Nilsen Trasti, er arbeidet i tråd med Kommunedelplanens arealdel.

- Her er Leirpollen er avsatt til havneområde med veitilknytning til Slambanken. Planarbeidet inneholder også alternativ veitilknytning fra Strømmen bro, skriver Nilsen Trasti i et brev om onsdagens møte.

Kommunal «områdeplan»

På direkte spørsmål om hvorfor planarbeid i Leirpollen igangsettes av kommuneadministrasjonen når kommunestyret tidliere har vedtatt Høybukta, svarer plan- og utviklingssjef Håvard Lund i Sør-Varanger kommune følgende:

- Høybukta vest er av kommunestyret vedtatt som ny stamnetterminal, det vil si der kommunen skal etablere sin framtidige offentlige havn. Leirpollen er av en privat aktør ønsket som havn/industriområde for egne aktiviteter, på lik linje som den private aktøren på Jakobsnes. Etter avtale med kommunen i fjor sommer skal denne reguleringen skje som kommunal «områdeplan», uten kostnad for kommunen. Dette er forøvrig i tråd med gjeldende kommuneplan, sier plan- og utviklingssjef Lund.