I dag offentliggjorde Finnmark fylkeskommune tallene for årets opptak til de videregående skolene i Finnmark.

Ved Kirkenes VGS er det anleggsteknikk som er den mest populære linja.

Første inntaket er gjort for de med ungdomsrett, det vil si de som ikke har brukt opp sine tre år i videregående opplæring. Andre søkere som enten har voksenrett, fullføringsrett eller ikke-rett vil bli med i 2. inntak, som gjøres 18. juli.

Av de 3009 søkerne som nå har fått tilbud, har 2767 fått tilbud i de fylkeskommunale videregående skolene, og 242 på de statlige samiske videregående skolene står det i pressemeldingen.

Av alle som har fått tilbud om skoleplass, har nærmere 87 % av alle søkere hjemmehørende i Finnmark kommet inn på sitt første utdanningsønske. Dette tallet øker erfaringsmessig etter at andre inntak er klart. Noen ungdomsrettssøkere står fortsatt uten tilbud ved første inntak, men alle er garantert et tilbud før høstens skolestart.

Lang venteliste

Det er lang venteliste til landslinjen i Kirkenes Vg2 Anleggsteknikk.

Her søker søkere fra hele landet likt, og erfaringsmessig minker antallet på venteliste drastisk ved andre inntak. Den nye landsdekkende linjen for hundekjøring i Tana er også populær.

Her står 22 søkere på venteliste til de ettertraktede plassene.

- Ventelistene til mange av tilbudene er i realiteten mye lengre enn de framkommer her. Dette vil også bety at der det nå står mange ledige plasser, vil svært mange av disse bli oppfylt ved andre inntak 18. juli, forteller Toni Elisabeth Håvardsrud i fylkeskommunen.

Det er viktig å være oppmerksom på at ventelisten er veiledende. Feil kan forekomme, noe som betyr at søkere kan oppleve å komme lengre ned på en venteliste enn lengre opp