Dette kunne sykehusansatte og helsepersonell i primærhelsetjenesten lese om i en liten notis i sosiale medier. Slapp av, 98% av ambulanseoppdragene utføres av ambulansebilene, svarer sentrale helsemyndigheter.

Vel, de 98 prosentene hjelper ingenting for pasienten med den kritiske skaden på hovedpulsåra som kunne mistet livet mens han ventet på å komme fra Kirkenes til thoraxkirurg i Tromsø (809 kilometer om man kjører ambulansebil, via Finland)!

Hvordan kan det ha seg at vi plutselig må frykte for livene til de i Finnmark som trenger akutt helsehjelp?

Bakgrunnen er følgende: Ambulanseflytjenesten utføres av et privat selskap som tilbyr sine tjenester til helseforetakene på bakgrunn av en anbudsprosess. Kontrakten i Norge for perioden 2019-2025 ble tildelt sommeren 2017. Anbudsrunden medførte et bytte av privat leverandør for ambulanseflytransport, fra Lufttransport  som har tilbudt denne tjenesten i over20 år, og har opparbeidet seg god kompetanse og en stabil personellgruppe, til BSAA et engelskeid selskap med omfattende erfaring på ambulanseflytjeneste, men som ikke har gjort dette i Norge tidligere. 

Dette forestående skifte av selskap har gitt en ustabil personellsituasjon.

Mange av de ansatte i Lufttransport har sagt opp, og søker arbeid annet sted. Og hvorfor har de det?

Fordi de frykter at det nye selskapet ikke garanterer for at de fortsatt har jobb etter 2019, og de er redde for at det nye selskapet tilbyr dårlig lønns- og arbeidsvilkår. 

Dermed er vi der vi er nå. Fly står på bakken i Finnmark fordi man mangler personell. 

Til vanlig har vi ett fly i Kirkenes som skal være operativt døgnet rundt. I Alta har vi 2 fly på dagtid, og ett fly på natten. Gjennom inneværende helg er det ingen ambulansefly i Kirkenes på natten, og kun ett ambulansefly i Alta.

Dette kan endre seg av hensyn til omdisponeringer fra AMK Tromsø. Men situasjonen er uansett den, at et redusert antall ambulansefly gir økt risiko for venting på transport, og økt risiko for at liv går tapt. 

Siden betydelige deler av akutt-tjenestene for Finnmarks befolkning dekkes via Universitetssykehuset i Tromsø, vil i praksis transporten for de alvorligst skadde, og ved tilstander som krever et omfattende akutt behandlingsregime med bruk av en rekke spesialiteter, skje med ambulansefly.

All hjerte- og brysthule(thorax)- kirurgi, all nevrokirurgi, utføres nå ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Akutte hjerteinfarkt hvor det er behov for PCI-behandling må til Tromsø så raskt som mulig. Mennesker med alvorlig psykiatrisk lidelse i Finnmark har sin nærmeste akuttpsykiatriske institusjon i Tromsø. 

Det er allerede eksempler på at psykotiske pasienter med behov for innleggelse på Åsgård akuttpsykiatriske klinikk ikke blir prioritert for ambulanseflytransport, men må reise med rutefly i følge av politi. Det er uverdig for den enkelte pasient. 

Jeg synes det er ubehagelig å tenke på hva jeg skal gjøre dersom jeg på legevakta natt til mandag møter et lite barn som sliter med pusten, og ikke responderer på behandlingen jeg gir, men trenger akutt pediatrisk intensivbehandling, og ingen ambulansefly er tilgjengelig. 

I den akuttmedisinske kjeden er luftambulansen den aller viktigste tjenesten for å sikre et mest mulig likeverdig helsetjenestetilbud til hele Finnmarks befolkning, uavhengig av bosted. 

Det er totalt uakseptabelt at en så kritisk del av helseberedskapen lammes som følge av en arbeidskonflikt. Liv og helse settes på spill når luftambulansetjenesten HF, helseforetaket med ansvar for luftambulansen, i sitt anbudsregime ikke har vært tilstrekkelig opptatt av å sikre at nøkkelpersonell følger med i overgangen til ny operatør. 

At luftambulansetjenesten skal forvaltes av et privat selskap med 6 års perspektiver er i seg selv svært uheldig. I en så viktig tjeneste bør de ansatte være en del av  av det offentlige helsevesen, slik at kompetanse, kvalitet og forutsigbarhet sikres.

Slike tjenester egner seg ikke for konkurranseutsetting. 

Til syvende og sist er det helseminister Bent Høie som har ansvaret for at befolkningen i Finnmark får ivaretatt en livsnødvendig helsetjeneste. 

Espen Kvammen Rafaelsen

Fastlege i Kirkenes

Kommunestyrerepresentant for Sør-Varanger Arbeiderparti.