De siste ukene har den hundre meter høye antennen på Lyngberget blitt forberedt på den nye tid.

- Montørene har jobbet i flere uker og gjort antennen klar. Så har vi vært her de siste dagene og gjort finishen, sier prosjektleder for antenne i Norkring, Kjell Amundsen.

Omfattende

Sammen med sendeansvarlig Jan Egil Kristoffersen har Amundsen reist land, strand og fjell rundt for å erstatte FM med DAB over det ganske land.

- Vi startet med Tryvann i Oslo i begynnelsen av mai 2012, sier Kristoffersen.

17 måneder etter får Sør-Varanger sine DAB-signaler. Senderne har en effekt på mellom 50 og 5000 watt. Senderen på Lyngberget har 2500 watt.

- Vi har cirka ti stasjoner på hver av senderne, med en mulighet for en fordobling.

Etter noen dagers testing, var det full effekt på senderne fra onsdag formiddag.

- Alt har gått etter planen, sier Amundsen fornøyd.

- Så løp og kjøp DAB-radioer, sier Kristoffersen.

Han sier at dersom man har en DAB-radio i bilen, så er det større mulighet til å få gode signaler nå enn tilsvarende med radio på FM-båndet, som gjerne skurrer når du beveger deg ut i distriktet.

- Med DAB så er det slik at du enten har det med god kvalitet eller så har du det ikke. Nå er det ikke ferdig utbygd ennå, men DAB skal gi en bedre og mer stabil dekning, nesten uansett hvor du befinner deg, sier Kristoffersen.

Antennen på Lyngberget går nå inn i en måneds prøvedrift, før den overleveres til kundene. I hele denne perioden kan DAB tas inn i Sør-Varanger. For Finnmark totalt sett er det ialt 54 stasjoner som skal gjøres klar for DAB før nyttår.

- Per i dag er det 35 stasjoner som er overlevert til kunde eller går i prøvedrift, sier kommunikasjonssjef Ingrid Dietrichson.

Slukker i 2017

Det er planlagt slukking av FM-båndet i 2017. Slukkingen betinges av fem faktorer og dersom disse ikke innfris, kan slukkingen bli utsatt til 2019. Norkring bygger på vegne av NRK, Digitalradio Norge og SBS Radio verdens mest omfattende DAB-nett. Det kommersielle nettet ferdigstilles i løpet av høsten 2013 og får 90 prosent befolkningsdekning. I tredje kvartal i 2014 skal NRKs DAB-nett ferdigstilles og skal dekke 99,5 prosent av befolkningen. Nettet sender samtlige NRK-kanaler og vil alene bidra til en stor vekst i radiomangfoldet. Over hele landet kan man høre tretten NRK-kanaler. Den fjortende kommer ved årsskiftet. Flere av NRKs radiokanaler er rene DAB-kanaler.

Hele DAB-utbyggingen er kostnadsberegnet til rundt en milliard kroner. Konsesjonsperioden går fram til 2031. Norge ligger langt fremme i DAB-utbyggingen, mye lengre enn land som Finland og Sverige.