Det går fram av et brev fra kommunens byggesaksavdeling til Coop Finnmark. Dermed er det over og ut for butikkprosjektet som har vært under planlegging siden 2008.

Skuffet

Coop-direktøren har mottatt brevet om at kommunen nå har avsluttet prosjektet. Han er skuffet.

- Vi må bare ta det til etteretning, men jeg er skuffet.

Kommunen skriver i det siste brevet at saksbehandlingen har vært tilsvarende som i andre tildelingssaker, og kommunen kan ikke se at man har handlet urimelig i denne saken.

Misforståelser

Prosjektet dro ut i tid, og Coop fikk ikke tildelt tomta før i 2011. Det siste året har det dessuten vært uenigheter om rammetillatelser fra kommunen som skulle være sendt, men ikke mottat. Dermed har heller ikke Coop startet på prosjektet, og kommunen har etterlyst framgang i butikkplanene. Sør-Varanger Avis skrev i begynnelsen av september at kommunen ville trekke byggetillatelsen. Da håpet direktør i Coop Finnmark, Jan Ivar Alsén på å komme i dialog med kommunen og han mente de burde vise mer forståelse, ettersom prosjektet hadde tatt så lang tid. Det nådde altså ikke fram.