Consolvo AS får oppdraget med å bygge ny gangbru over Langfjorden. Selskapet konkurrerte med Kimek AS om å få oppdraget, som innebærer å ordne ny gangbane langs Langfjordbrua.

Consolvo la ut anbud på 6,74 millioner kroner for å gjøre jobben på 45 dager, mot Kimeks 7,32 millioner kroner på 89 dager. Begge prisene inkludert merverdiavgift. Formannskapet bestemte onsdag at Consolvo skal få jobben, og kommunen har som intensjon å tegne kontrakt med dem. Saken var enstemmig, ifølge varaordfører Tove Alstadsæter.
Det er 7,03 millioner kroner igjen av kommunens oppsatte budsjett for ny gangbru. Selv om Consolvo havner under det, skulle rådmannen ønsket seg mer penger til overs, siden det fremdeles er flere utgifter igjen. Men:

– Behovet for utvidelse av Langfjordbrua med gangbane er absolutt til stede og i økende grad, da trafikken øker med nye etableringer, skriver rådmannen.