Tilbudet kom til Barentshallene i november. I brevet til daglig leder Audun Andersen innrømmer SIL at dette kanskje er et dårlig tilbud for Barentshallene.
– Ja, isolert sett er det kanskje det. Men løsningen vil på sikt være til stor gevinst både for Barentshallene og Sør-Varanger kommune, skriver leder Stein Are Ulvang i SIL.

Ødelagt

Tråkkemaskinen har stått en stund. Nå tilbyr SIL seg å sette den i stand. Idrettslaget forvalter både Sandnes idrettspark som består av et FIS-godkjent løypenett for langrenn. Løypene går inn i Øst-Finnmarks eneste alpinsenter med skiheis, men som ikke kan åpnes før de får en tråkkemaskin som tråkker ned den snøen som kommer. Dette fører til at det i skrivende stund er usikkert om alpinbakken kan åpnes denne vinteren.
– Vi er i en veldig uheldig situasjon. Dette er en katastrofe for oss. Vi kjører snøskutere som tråkker ned noe av snøen, men trenger sårt en tråkkemaskin som gjør jobben, sier Ulvang.
SIL er i oppstartfasen for å etablere et kunstsnøanlegg. Idrettslaget har fått forhåndsgodkjenning av tippemiddelsøknad og har fått 150 000 kroner fra Kirkenes Rotary.
– Dermed kunne det ikke kommet mer ubeleilig at tråkkemaskinen til kommunen og Barentshallene står. Vi er et lite idrettslag som kjemper for å holde hodet over vannet økonomisk. Å ta opp et lån for å kjøpe egen tråkkemaskin til idrettslaget ville kjørt klubbens økonomi i grøfta en gang for alle, sier Ulvang.

Være eller ikke være

Det skriver også styreleder Jonas Sjøkvist Karlsbakk i Sandnes alpinsenter under på.
– Dersom tråkkemaskinen sendes ut av kommunen er det en skandale. Da er det også fare for at alpinsenteret må legges ned. Vi er avhengig av tråkkemaskin for å få drift i bakken. Kommunestyret har vedtatt innkjøp av ny tråkkemaskin, men jeg antar at vi må betale mye for å leie denne fra Barentshallene. Dette er penger som vi må hente inn på heiskortene, sier Sjøkvist Karlsbakk.
Han mener at politikerne og kommunen nå har en unik mulighet.
– Ja, nå kan vi få to tråkkemaskiner i kommunen. I tillegg til alpinbakken og skistadion, så kjører vi også for barnehager og skoler. Sør-Varanger er en skikommune med rike tradisjoner. Denne sjansen kan ikke politikerne la gå fra seg til en håndsrekning for skimiljøet, sier styrelederen i alpinsenteret.
Får idrettslaget tilslaget, så har de allerede fått lovnader fra Sydvaranger gruve om bruk av deres verksted og mannskapsressurser for å sette tråkkemaskinen i gang.
– Gjennom våre avtaler med dem og Sundquist kan disse reparasjonene bli billigere enn kommunen får gjort det. Vi er en skikommune og en kommune som bugner over av kompetanse på anleggskjøretøy, sier Sjøkvist Karlsbakk.

Politisk

Leder Andersen i Barentshallene sier at verken han eller styret er i en økonomisk posisjon til å ta endelig stilling til å gi bort tråkkemaskinen. Saken skal opp i formannskapet 12. februar og kommunestyret 26. februar.
Styret i Barentshallen har kommet med sin innstilling til den politiske behandlingen og er positiv til Sandnes ILs søknad. De har listet opp fire alternativer til vedtak.
1. Den gamle maskinen selges for kroner 1 og Barentshallene KF kompenseres i investeringsbudsjettet med innbyttepris fra leverandør (estimert til 200 000 kroner).
2. Den gamle maskinen tilbys for kr. 200 000,- til Sandnes IL
3. Tråkkemaskin byttes inn hos leverandør.
4. Den gamle tråkkemaskin selges for kroner 1 til Sandnes IL.
– Innenfor egne rammer kan vi ikke akseptere en vederlagsfri overtakelse. Det at kommunen eventuelt har to tråkkemaskiner vil styrke fleksibiliteten i kjøringen og minske trykket og slitasjen i forhold til kun en maskin i kommunal regi. Det bes videre at det vurderes forutsetninger i en eventuell overdragelse om at den gamle maskinen settes i stand og holdes i drift av Sandnes IL selv. Det bør også vurderes eventuell gjenytelse gjennom løypekjøring eksempelvis for skoler og barnehager i området, heter det i styrets innstilling til kommunestyrebehandlingen.