Totalt var det 23.143 passasjerer som reiste til og fra Kirkenes lufthavn i årets siste måned. Dette er 18,6 prosent mer enn tilsvarende måned i 2014. Totalt i fjor fløy 306.288 passasjerer til og fra flyplassen. Dette er 0,2 prosent mer enn året før.
Positivt
Avinors lufthavnsjef for Kirkenes lufthavn, Knut Kristoffersen, er godt fornøyd med 2015-tallene.
– Vi hadde positive tall i februar og juli, men ellers har vi ligget under 2014-tallene inntil flyktningetrafikken startet i oktober. Fra 2,8 prosent i minus fram til oktober, passerte vi 2014 med 0,2 prosent i pluss de siste tre månedene. Offshore ga oss et positivt tilskudd til både trafikk-, infrastruktur og det logistikkmessige. Operatørene var svært fornøyde, sier Kristoffersen.
Det ble ingen egen hurtigrutecharter i fjor, men resultatet til Hurtigruten viser at passasjerene kom og reiste med rutefly.
– Dette styrker grunnlaget for rutetilbudet, men kan gi kapasitetsutfordringer i høysesongen. SAS vil sette inn et ekstra fly på lørdager i høysesongen i sommer mellom 2. juli og 13. august.
Utenlands
Når det gjelder utenlandstrafikken, så er denne ifølge Kristoffersen tilfeldig og i hovedsak charter med båtmannskap. Totalt hadde Kirkenes lufthavn 64 flybevegelser utenlands og 58 flybevegelser offshore (678 passasjerer). Den totale regulariteten er på hele 98 prosent for 2015. Punktligheten er på 84 prosent. Det totale antallet passasjerer for landets Avinor-flyplasser i desember gikk litt fram. På innenlandsflygninger gikk det dog litt tilbake.