I fjor kom det sterke reaksjoner lokalt etter at Børge Brende hadde først en rimelig hard tone fra talerstolen på Kirkenes-konferansen, og så forlot salen før Murmansk-guvernør Marina Kovtun var ferdig med sitt innlegg.

Brende brukte i år langt mer tid på å påpeke viktigheten av det grensekryssende samarbeidet. Han fremholdt flere ganger at det er viktig å opprettholde kontakten også i vanskelige tider, dersom en skal få resultater.

Han fokuserte på de mulighetene som finnes for samarbeid, og poengterte at en som naboer må kunne leve med uenighet. På spørsmål fra Finnmarken på pressemøtet etter innlegget påpekte han også at uenigheten om Ukraina og Krim ikke er en bilateral sak mellom Norge og Russland, men en sak mellom Europa, USA og Russland.

Utenriksministeren mente høstens asylsituasjon, der innreisen av asylanter over Storskog fra Russland tok slutt i november, er et av flere eksempler på at Norge lykkes i sitt samarbeid med Russland også i tider preget av uenighet i sentrale spørsmål.

Brende ga honnør til fylkeskommunen og Sør-Varanger for å være utrettelige pådrivere i samarbeidet med Russland.

– Det er grunnlaget for å lykkes med norsk-russisk samarbeide i nord, konstaterte Brende. Han påpekte at for Kirkenes er ikke Russland en teoretisk størrelse, men at det i dagliglivet skapes muligheter når nabofolk møtes.

Utenriksministeren sa at det i Varanger er 280 arbeidsplasser som er tuftet på handel og virksomhet med Russland.
– Så får jeg håpe det har vært samme vekst i Petsjenga.

Viker ikke

Brende poengterte samtidg at Norge skal ha et godt samarbeid med Russland der landene har felles interesser, men på samme tid stå fast på Folkerettens og forsvare viktige prinsipper for samkvem mellom land.

– Vi vet vi er uenige om situasjonen i Ukraina, og for Norge er det slik at Folkeretten er et førstelinjeforsvar. Og her viker vi ikke.

– Samtidig skal det være helt klart av vi ønsker et godt naboforhold til Russland. Jeg tror et godt nabofellesskap tåler uenighet. Vi har våre synspunkter og Russland har sine synspunkter, og det må vi respektere. I vanskelige tider er det viktig å opprettholde kontakten og her spiller båndene over grensa i nord en viktig rolle. På tross av uenighet har vi lykkes i å videreføre samarbeidsområder som fiskeriforvaltning, miljøvern, atomsikkerhet, søk og redning, og ikke minst folk til folk samarbeid. Vi har også opprettholdt den åpne telefonlinja mellom Forsvarets operative hovedkvarter og Nordflåten.

Den utvidede grenseboersonen ble også nevnt..
– Dette kan virke som små skritt, men er viktige skritt i riktig retning.

Ha dialog

Sør-Varanger Avis spurte på pressemøtet om det siste halve året har endret utenriksministerens syn på verdien av samarbeid med Russland lokalt, regionalt og sentralt.

– Jeg har hele tiden ment at samarbeid over grensa i nord har vært viktig. Men det er ikke noen tvil om at det vi opplevde i Ukraina satt hele samarbeidet mellom Europa og Russland tilbake, svarte han.

– Det som Kirkenes-konferansen dreier seg om i år er å se på de muligheter vi har til folk til folk samarbeid og mulig annet samarbeid, og samtidig håndtere de uenighetene som er mellom oss. Norge forblir vår nabo og som russlandsnabo må vi se på mulighetene. Vi må samarbeide og vi må ha en dialog.