Det sier driftsleder Steinar Johnsen i Boreal Buss. Møtet fant sted allerede onsdag.

Gjennomgang

Johnsen sier at Boreal Buss i samarbeid med oppdragsgiveren, Finnmark Fylkeskommune, skal ta en gjennomgang av eksisterende rutetilbud til Prestøya.

- Skoleskyssen til Prestøya er nok ikke optimal for alle alltid, da elevene på barnetrinnet slutter til forskjellig tid fra dag til dag. Det har hendt at vi har blitt ringt opp av skolen, med beskjed om at bussen ikke har vært ved skolen. Ved kontroll viser det seg at bussen har vært på skolens holdeplass til riktig tid, men at elevene ikke har stått på holdeplassen, de har kanskje lekt andre steder i området. I slike tilfeller vil elevene måtte vente til neste tur, sier driftsleder Johnsen.

- Det nevnes også at bussen har vært opptil en halv time forsinket, dette stemmer ikke utfra vår logg av ruteturene, kommenterer han.

Dagens rutetilbud

RUTE 111

Buss fra Kirkenes barneskole kl. 14:23 ankommer Prestøya kl.14:28.

RUTE 110

Buss fra Kirkenes skole kl. 14:12 vil ikke være på Prestøya før kl. 15:07, Denne avgangen medfører to turer til Skytterhusfjellet før den kjører til Prestøya.

Buss fra Kirkenes skole 13:35 ankommer Prestøya kl. 14:07.

Buss fra Kirkenes skole 14:35 ankommer Prestøya kl. 15:07.

Buss fra Kirkenes skole 15:35 ankommer Prestøya kl. 16:07.