Regulering og utbyggingsplaner rundt direktørboligområdet ved Førstevann har gått mange runder i saksbehandlingsapparatet og hos politikerne. Reguleringsarbeidet startet allerede i 2006. Først fikk regulering av veien og Førstevannslia motbør, så var det størrelsen på blokkene. Da administrasjonen til slutt innstilte på godkjenning av planene ville ikke politikerne la Barliundhaug Eiendom sette i gang hvis de ikke fjernet de tre byggene på feltet B6.

Mindre bygg

I fjor høst fikk forslaget fra Barlindhaug andre gangs behandling i Utvalg for plan og samferdsel. Første gang utbygger justerte planen var ei høyblokk blitt erstattet med lavblokk, og til andre gangs behandling hadde lavblokka blitt erstattet av tre enda mindre bygg. Dette området heter B6 og fikk mye kritikk i starten, spesielt fra innbyggere som ville få mye skygge for sola. Rådmannens forslag til innstilling var til slutt positiv, men i møtet til Utvalg for plan og samferdsel fikk avslaget flertall. Begrunnelsen var at B6 ikke var fjernet.

- Som ønsket

John Arne Worum, prosjektleder hos Barlindhaug eiendom, sier at han ikke forstår hvorfor, men at prosjektet ikke er skrinlagt.

- Vi har positive innstillinger fra administrasjonen og rådmann på planen slik den foreligger. Planen er også justert slik de fleste politikerne ønsket seg ved siste endring av reguleringsplanen og hvor vi da mente og trodde at nå har vi endelig et positivt vedtak. Men heller ikke denne gangen gikk det den rette veien for Direktørboligområdet og dens reguleringsplan. Vi lurer på hvorfor, sier Worum.

Borettslag

I april i år skrev SVA om Polarlys Boligbyggelag som solgte leiligheter i rekordfart på Skytterhusfjellet. Elleve leiligheter til en verdi av 31 millioner gikk på 14 dager.

- Det er tydelig at markedet i Sør-Varanger fungerer og at de som ønsker seg nye leiligheter får den muligheten. Borettslag-modellen er også en veldig god modell og som her kanskje viser seg å være utslagsgivende for det gode salget, sier Worum.

- Det er jo derfor veldig beklagelig overfor boligkjøperne i Sør-Varanger at de ikke har mulighet til å velge kjøp av leiligheter i Direktørboligområdet. Vi tilrettelegger selvsagt også for borettslagsleiligheter dersom det er det markedet ønsker seg, sier Worum.

Prøve igjen

Han sier Barlindhaug stadig vekk får spørsmål om når er de er i gang, og må bare svare at de håper på et endelig vedtak fra politikerne i Sør-Varanger.

- Slik det er nå lar vi det ligge på vent enda en liten stund før vi tar nytt tak. Delfeltet B6 må vi ha med oss videre og dermed vil nok planen fra vår side bli opprettholdt slik den foreligger i dag og slik den har vært prøvd fremmet overfor politikerne atter en gang. Men når det vil skje, er vanskelig å si noe om nå, sier han.