Påsken er lesetid for mange, men tre damer på Kirkenes bibliotek håper å holde leselysten oppe også etterpå. 23. april hvert år er det nemlig Verdens bokdag. Slik er det også i år, og det markeres her over flere dager.

- Vi starter onsdag 23. april, og så varer det ut lørdagen, forteller fagarbeider Inger Johanne Amundsen.

En del faste innslag beholdes også dette året. Og også i år får folk sjansen til å slette forsent-gjelda si.

- Om folk er for sene med å levere inn til oss, får de jo gebyr. Om man har et slikt gebyr innestående hos oss, får man slettet det om man låner tre ting hos oss i løpet av de tre dagene, sier Amundsen.

Det er ikke så mange bøker som folk ikke har levert. Men Amundsen håper selvfølgelig at de får inn eventuelle uleverte bøker på denne måten også.

Alle som låner bøker disse tre dagene får uansett et lodd, og da er de med i trekningen om å få bøker fra et eget bokstativ på biblioteket.

Samtidig blir det bokloppemarked, der biblioteket legger kasserte bøker ut for salg for en relativt billig penge.

Verdens bokdag er en FN-dag som ble vedtatt av FN-organisasjonen UNESCO i 1995. Siden 1996 har bokdagen vært markert årlig på Kirkenes bibliotek.