Blokadene er en protest mot landbruksoppgjøret, der det tirsdag ble brudd i forhandlingene mellom regjeringen og bøndene.

– Vi vil synliggjøre at norsk mat ikke er en selvfølge, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Torsdag aksjonerte bønder langs veier og i butikker landet over. Nå trappes de sentrale aksjonene opp, og vil ramme de tre største matvarekjedene. Det vil forholdsvis raskt få konsekvenser for forbrukerne i form av færre matvarer i butikkhyllene.

– Vi ønsker ikke å ramme forbrukerne, men vi må si klart ifra om konsekvensene av at regjeringen ikke vil satse på et jordbruk over hele landet. Det er en politikk som kan ramme forbrukerens ønsker om trygg kvalitetsmat, sier Bartnes.

Omfattende

200–300 bønder er engasjert i aksjonen. Til NRK sier bondelagslederen de vil kjøre inn med traktorer og blokkere inn- og utkjøring utenfor samtlige av lagrene til Norgesgruppen, Coop og Rema.

På spørsmål fra NTB om hvor lenge bøndene kommer til å aksjonere, svarer Bartnes følgende:

–Vi har et godt grunnlag å gjennomføre aksjonen på, og organisasjonen er godt rigget for å gjennomføre aksjonen. Medlemmene våre er frustrerte over at vi ikke fikk til et forhandlingsresultat.

Han legger til:

– Vi håper forbrukerne har forståelse for aksjonen. Foreløpig har vi ikke fått noen negative tilbakemeldinger.

Dale kritisk

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp), som satt på motsatt side av bordet da forhandlingene brøt sammen, er imidlertid lite imponert. Han advarer om at det i hovedsak vil gå utover forbrukerne.

– Jeg registrerer at bønder som har takket nei til høyere inntektsvekst enn andre grupper, nå setter i verk aksjoner som kan ramme vanlige folks tilgang til mat, sier Dale til NTB.

Han mener bøndene med dette rammer de samme innbyggerne som de vil sende skatteregningen for sine inntektskrav til.

– Butikkarbeidere, hjelpepleiere og rørleggere som har vist moderasjon i sine lønnskrav, kan umulig oppleve det som rimelig at bønder som er lovet en høyere inntektsvekst enn dem selv, nå gjør hverdagen vanskeligere for dem, sier landbruksministeren.

Uskyldig part

Norgesgruppen, som eier Norges største matvaregrossist ASKO, fikk informasjon om den varslede blokaden torsdag kveld. De har informert lagrene og de ansatte om nyheten, men sitter foreløpig stille i båten.

–Vi vet ikke noe om omfanget eller tidsrammen, og vi anmoder alle våre ansatte om å opptre ryddig og fornuftig når det gjelder dette. Vi håper aksjonene er av tidsavgrenset art og at det ikke fører til unødvendig matkasting når logistikken blir stoppet, sier kommunikasjonsdirektør Per Roskifte til NTB.

Videre påpeker han at matvarekjeden vil vise forsiktighet og respekt for bøndenes synspunkter, selv om de opplever at det er uheldig at de som uskyldig part rammes av en konflikt som er mellom staten og bøndene.

–Det er en tydelig markering fra Bondelaget mot staten. Vi tar ikke noe standpunkt til det saken dreier seg om, sier han.

Matkjedenes grossistlagre på disse stedene blir ifølge Norges Bondelag blokkert fra fredag klokken 6:

ASKO:

Tromsø, Bodø, Trondheim, Molde, Sula/Ålesund, Bergen, Ålgård, Lillesand, Larvik, Drammen/Lierbyen, Vestby sentrallager, Kalbakken, Brumunddal, Leira.

REMA:

Narvik, Trondheim, Bergen, Sandnes, Langhus/Ski, Vinterbro/Ås.

COOP:

Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Jessheim, Langhus/Ski.