Politi, ambulanse og brannvesen rykket ut til den nye sykehustomta klokken 13:26 tirsdag, etter melding om en arbeidsulykke.

Det var en arbeider som kom i klem da et betongelement tippet til siden, ifølge Gunnar Stumo, prosjektleder for det nye sykehuset.

- Det pågikk montering av betongelement på den delen av bygget som blir den tekniske sentralen, forteller Stumo.

Det fire meter høye og to-tre meter brede betongelementet sto på et stativ, da bakken under viste seg å være uventet løs, forteller Stumo. Elementet tippet, og arbeideren sto i veien.

Stumo påpeker at arbeideren ikke havnet under betongelementet. Det oppsto likevel nok skader til at arbeideren ble kjørt til sykehuset.

Skadeomfang var opprinnelig ukjent av politiet. Etter hvert kom imidlertid melding fra Finnmarkssykehuset om at arbeideren var moderat skadd, men stabil. Arbeideren ble liggende til observasjon ved Kirkenes sykehus.

Politiet satte i gang etterforskning sammen med Arbeidstilsynet. Arbeidet ble stoppet på stedet samme dag, og SVA erfarer at det ble holdt et informasjonsmøte for de ansatte.