- Kan jeg dra til Russland med dette altså, spurte statsminister Jens Stoltenberg etter at han og Medvedev fikk grenseboerbevis av ordførerne Cecilie Hansen og Irina Neverova.
De to statsministerene tok seg lengre tid til å besøke den norsk-russiske grensen enn det sto oppført i programmet. De fikk høre Crescendo fra Sør-Varanger med forsterkninger fra musikkskolen i Zapoljarni synge Katrusjka til velkomst. De hilste på grensekommissærene fra Norge og Russland, og tok seg så en spasertur inn til den russiske grensestasjonen.
Besøket til Storskog kom etter bilaterale samtaler mellom Norge og Russland.
Komfortabelt
Det ble undertegnet to avtaler etter det bilaterale møtet. Den ene om utvikling og drift av grensekontrollstasjonene på Storskog og Boris Gleb, og en utvekslingsavtale for unge ledere.
Trafikken over Storskog har eksplodert. Antallet passerende var i fjor 250.000 og det antas at økningen fortsetter opp til 400.000 passeringer i 2014.
- Mange mennesker beveger seg over grensen og de trenger god service. Håpet er visumfrihet, i mellomtiden må vi sørge for komfortable forhold, sa statsminister Dmitrij Medvedev.
Justering
Stoltenberg og Medvedjev er enige om en justering av grensesonen på norsk side. Dermed inkluderes beboere i Øvre Neiden i ordningen, og russiske grenseboere kan besøke det russiske krigsminnesmerket i Neiden.
Sør-Varanger kommune har i forkant klart signalisert at hele kommunen bør inkluderes i grenseboeravtalen slik kommunene på russisk side er.