I slutten av oktober fikk vi dette fotoet av Bernt Nilsen, som var usikker på om det var kunstverk, arbeidslys eller noe annet. Det viser ski/gangtunnelen under E105 i nærheten av AVL.

- Men stilig er det, konstaterte han da.

Kaare Ramberg, prosjektleder for E105 i Statens Vegvesen, bekrefter at det stilige lyset er dekorasjon. Og skiundergangen blir ikke det siste man ser av blått lys mellom Hesseng og Storskog.

- Det blå lyset skal gå igjen som dekor langs anlegget. Det blir i tunnelen, på Bøkfjordbrua, i rundkjøringen på Bjørkheim, og i kummer langs gangstien opp til Ekhaugen, sier Ramberg.

Testes

Lysordningene testes mens resten av prosjektet gjøres ferdig det neste året.

- Vi tester nå ut vinkling og lysstyrke, og hvor bredt det skal lyse opp i fjellet. Alle lysanleggene skal godkjennes av landskapsarkitekten i prosjektet etter hvert som de monteres, forteller Ramberg.

Trafikksikkerhetspersonell har siste ord i lysoppsettet, for å sørge for at blålysene ikke blender eller distraherer.

I rute

De siste restene av E105-prosjektet er ellers i rute.

- Ikke noe tilsier at det blir problemer med å holde seg i rute. Hele brua og veistrekningen skal være ferdig og godkjent til bruk i løpet av første halvdel av september 2017, forteller prosjektlederen.

- Det er tre av sju støyper igjen på betongdelen av brua. Én til blir gjort i desember, og så er det to igjen før brua kommer i slutten av april. Når brua er på plass, skal det støypes på brua, og så skal alt av bommer, veilys og annet på plass.

Folk skal ikke merke så mye til arbeidet som skjer fremover. Ifølge Ramberg foregår alt arbeidet nå utenfor veibanen som folk bruker mellom Hesseng og Storskog.

- Ikke noe skal påvirke trafikken, sier han.

I nær framtid vil det også komme gatelys på den gamle veien ved Rundvannet, mellom avkjørselen til Ternevann og Elvenes.

Forurensing kan stoppe rasteplass

Statens Vegvesen har brukt mye av prosjektmidlene for E105 på å rense forurenset grunn rundt den nye Bøkfjordbrua. Nå viser det seg at også grunnen der de skal ha rasteplass er forurenset, ifølge prosjektleder Kaare Ramberg.

Det er ikke sikkert hvor mye arbeid det blir å ta ut den forurensede grunnmassen før vegvesenet setter opp rasteplassen.

- Det får vi ikke undersøkt før bruriggen er klar, sier Ramberg.

Men om det viser seg å bli et dyrt arbeid, kan det sette en stopper for rasteplassen.

- Vi må friskmelde grunnen, og da er det et spørsmål om hva det vil koste. Det spørs om vi har penger igjen til det på prosjektet. Om det koster et titalls millioner, betyr det sannsynligvis at det ikke blir rasteplass, sier prosjektlederen.

Rasteplassen er en del av prosjektet E105, men ikke noe vegvesenet er pålagt å bygge. Ramberg håper likevel at de får det til.

- Det er et fint sted med utsikt til fjorden, og den blir avskjermet fra veien, så man ikke trenger å bekymre seg så mye for barn, sier han.

Rasteplassen ved Bøkfjordbrua er beregnet på personbiler. Det blir ikke plass til trailere. De får egne plasser langs E105.