Et tips fra en leser går ut på at det står hensatte biler «overalt».

- Det står flere på parkeringsplassen ved skolen på Hesseng, men også i byen, på Jakobsnes og nesten uansett hvor man er. Det er jo enkelt å kvitte seg med biler, mener mannen.

- Stort problem

- Hvis man vil sende bilen til opphugging, tar bergingsselskapet bilen med seg til Vadsø for deg. Da tar de vrakpanten og du er kvitt problemet. Det er jo egentlig bare småpenger og en grei løsning, sier leseren til SVA.

Men hva hvis eieren slett ikke har tenkt å vrake bilen? Etter tips fra vår leser, drar SVA til Hesseng for å se med egne øyne og finner ikke mindre enn ni biler fordelt på to parkeringsplasser. Ikke alle ser ut som gamle biler som skulle vært vraket.

- Dette er et stort problem for oss, sier vedlikeholdsleder i Stiftelsen Bolig Bygg, Kyrre Jensen.

Finne eieren

Det er nemlig Stiftelsen som eier de to parkeringsplassene ved skolen på Hesseng. Jensen sier at hver bolig har en parkeringsplass.

- Dermed er det jo ikke noe problem hvis man bare har den ene bilen på parkeringsplassen sin. Men hvis man eier flere biler, tar man opp andres plasser, sier han.

Kyrre Jensen forteller at det første de gjør er å prøve å finne ut hvem som eier bilen, noe som kan være vanskelig nok i seg selv.

- Vi har fått tak i en og det viser seg at han eier tre biler. Vi har oppfordret eieren og bedt om at bilene må fjernes, men har ikke kommet noen vei med saken. Det er en stor kostnad for oss hvis vi må taue bilene til Tana, sier Jensen.

Lang tid

Det er også et annet problem, om vinteren når parkeringsplassen skal brøytes står de avskilta bilene i veien.

- Vanligvis bruker jo folk bilene og da kan man få brøytet, men disse tar opp plass og gjør det vanskelig å brøyte, sier Jensen.

I tillegg kan det bli et miljøproblem over tid.

- Hensatte biler kan fort bli et forurensingsproblem, sier han.

Flere av bilene på Hesseng har stått parkert der over lang tid, legger han til.

Pålegg

Det står også andre avskilta biler parkert på offentlig sted. På parkeringsplassen ved kirkegården på Sandnes står en bil som har blitt avskilta av Biltilsynet. Det forteller lappen i vinduet, men sola har bleket bort navn og nummer.

Ved siden av Malmklang står en annen. Der har det blitt satt opp veistikker for at brøytebilen skulle kunne se bilen i vinter.

SVA har flere ganger tidligere tatt opp problemet med miljøvernleder Trygve Sarajærvi i kommunen.

Han fortalte SVA i 2010 at de først måtte forsøke å finne eierne gjennom bilskilt eller chassisnummer, og deretter tilskrive dem om fjerning av vrakene innen en tidsfrist. Deretter gis et pålegg om opprydding med en ny frist og dersom denne fristen ikke overholdes, kan kommunen fjerne vrakene på eierens bekostning.

Politikk

- Det er det samme nå, men det er ikke bevilget penger til at vi skal kunne ta oss av dette. Unntaket er hvis det blir et miljøproblem, for eksempel at det lekker olje, eller hvis bilene står i veien. I vinter ble en bil tauet bort her i byen fordi den stod i veien for brøyting, sier Sarajærvi.

- Så i bunn og grunn er dette et politisk spørsmål, det må bevilges penger. Teknisk etat kan kanskje bruke av midlene til veivedlikehold, men da tar man jo av penger som man jo heller ville brukt til vedlikehold av veiene og ikke til å taue bort biler, sier han.