Eldreomsorg var tema på denne månedens medlemsmøte i pensjonistforeningen. Ordfører Rune Rafaelsen var invitert til å holde en innledning om situasjonen for eldreomsorgen i kommunen.

Øverst på agendaen til de frammøtte sto demensomsorg og samarbeidet med private Nordmo gård, som er vedtatt avviklet fra fra nyttår.

Vil ha omgjort vedtak

Karstein Kristiansen, som er nestleder i eldrerådet i kommunen, rettet et direkte spørsmål til ordføreren.

– Vi synes det er beklagelig at vi ikke har et godt nok tilbud nå når Nordmo gård legger ned.

Han sier kommunen har planlagt hva de skal gjøre, men det de tenker er å gi tilbud om personlige assistenter som kommer hjem og aktiviserer den som er dement, i hjemmet.

– Men hva da med de pårørende, må de da ut av hjemmet sitt for å få slappe av?

– Tilbudet var slik at den demente kunne være der 18 timer i uken, dette har vært viktig både for pårørende, og for den demente selv, sa Kristiansen.

– Vi oppfordrer ordføreren til å ta dette opp til ny behandling i kommunestyret, og utsette avslutninga av Nordmo gård fram til et nytt og fullverdigtilbud er på plass.

Lover ingen ting

Ordføreren sa under møtet at han ikke kan gi det svaret som de ønsker.

– Det er ulike syn på saken, og det foregår diskusjoner i de ulike partiene.

– Vi må se helhetlig på saken og ønsker å bruke pengene slik at det kommer flest mulig demente til gode, la han til.

Han minnet om at det i dag er tilbud for demente på Kilden og Utsikten.

Ikke fornøyd

Utvalgsleder Henry Håkonsen tok også ordet i denne saken.

– I budsjettet i fjor ble det vedtatt å legge ned Nordmo gård, nå har man hatt et helt år på seg til å vurdere fullverdige alternativer og man har ikke kommet opp med noe. Det synes vi er beklagelig.

Karstein Kristiansen understreket at tilbudet på Nordmo gård er noe annet enn det som allerede finnes i byen, og at dette er for yngre, aktive demente.

– De som bruker tilbudet sier at de skal «på jobb» når de drar dit. Det holder dem fysisk aktive og friske.

Han sier de vurderer å starte en underskriftskampanje for å få omgjort vedtaket om å legge ned Nordmo gård.

Det kuttes i helse

Rune Rafaelsen påpekte at den største budsjettposten for kommunen er helse og omsorg.

– Ikke alt har med eldre å gjøre, men om vi sammenligner oss med andre, så bruker vi mye penger på dette, sa han.

– Vi yter til og med hjemmehjelptjenester til folk som drar på hytta, det er jo fantastisk.

Han sa også at mye av eldreomsorgen handler om å legge til rette for egenomsorg.

– Der må vi se på hvilke teknologiske løsninger som kan gjøre hverdagen enklere for de eldre.

Rafaelsen var helt tydelig på at ressurser til eldreomsorgen kommer til å bli en knapphet.

– Vi legger fram budsjett til uka og det kommer til å bli mindre penger å rutte med i 2018 enn det har vært i 2017. Det skyldes at vi har en regjering som prioriterer skattelette og ikke overfører penger til kommunene. Det får konsekvenser, vi kan ikke bare øse på.