Plastforsøpling av havet er et stort globalt miljøproblem og det er en av de største miljø- fordringene vi har i dag. Slik forsøpling er en trussel mot det folk skal leve av fordi den truer livet og matressursene i havet. Derfor mener mange at det avgjørende å stanse forsøplingen og rydde opp der det mulig. Havforsøpling er et miljøproblem som vi alle må ta ansvar for.

På dagsorden

Miljø- og klimadepartementet ønsker at forsøpling i strandsoner og langs elvebredder settes på dagsordenen over hele landet, og myndighetene har derfor nylig utlyst 35 millioner kroner til opprydding av slik forsøpling. Det kan blant annet søkes om penger til koordinering av ryddeaksjoner, transport og innlevering av søppelet til godkjent mottak. Det kan gis tilskudd til både opprydding i strandsonen, langs elvebredder og på havbunnen. Fristen for å søke midler fra denne tilskuddsordningen er 16. mars.

- Havforsøpling har vi mer enn nok av også i våre strandsoner og langs våre elvebredder. Vi foreslår at kommunen tar på seg ansvaret for å få gjennomført ryddedugnaden «Strand- og elverusken 2017». Politisk ledelse oppfordres også på det sterkeste å søke tilskudd fra overnevnte ordning til denne ryddedugnaden, sier kommunestyrerepresentant Eilif Johannesen i Sør-Varanger Høyre.

God reklame

Han mener det vil være god reklame for kommunen at våre strandsoner og elvebredder er ferdigryddet før den kommende sommerlige turistsesongen for alvor kommer i gang. Johannesen mener at et naturlig tidspunkt å legge «Strand- og elverusken 2017» til i løpet av mai.

- Sør-Varanger Høyre håper kommunens politiske ledelse er sitt miljøansvar bevisst, og tar tastaturet fatt for å utarbeide en søknad som Miljø- og klimadepartementet ikke kan overse ved tildeling fra den nyetablerte tilskuddsordningen. Om nødvendig kan søknaden vedtas politisk av Utvalg for plan og samferdsel i møte 14. mars, sier Johannesen.

Ordfører Rune Rafaelsen synes forslaget fra Høyre er godt og sier at administrasjonen allerede er i gang med å arbeide med saken.