- Dette er i beste fall... sterkt, sier Rune Rafaelsen, Aps ordførerkandidat. Hans besøk på brannstasjonen i forrige uke, omtalt i SVA forrige torsdag, er en av årsakene til kommuneledelsens reaksjon. Det har vært vanlig med politikerbesøk, gjerne i forbindelse med valgkamper, men det er fra sentralt hold, ikke fra lokalpolitikere. Besøket forrige uke skapte en umiddelbar reaksjon på rådhuset.

Stengte

Samme dag sendte personal- og organisasjonssjef Randi L. Kubban ut en epost til kommunens enhetsledere med henstilling om at slike besøk skal avvises.

- En merkelig reaksjon, mener Rafaelsen.

- Jeg har vært på flere private bedrifter og fikk spørsmål om hvorfor jeg ikke besøkte de kommunale arbeidsplassene. Så jeg gjorde det. Men jeg skal ikke provosere, så jeg slutta.

Det lokale Ap får denne uka besøk av partiets Trond Giske, og planen var å besøke skoler, men Rafaelsen sier nå at de må revurdere hva Giske kan besøke.

Vanskelige nyanser

Bakgrunnen for eposten er ifølge Kubban at ansatte og innbyggere reagerte på at lokalpolitikere drev partipolitikk på kommunale arbeidsplasser.

- Vi ser at eposten kan føre til misforståelser, sier Kubban og ber om å få komme tilbake til om det skal gjøres henvendelser overfor politikere som driver lokal valgkamp.

Sentrale politikere er ofte på besøk før et valg. Frps Bård Hoksrud besøkte for eksempel Prestøyhjemmet i slutten av juli. Hvorfor kan ikke lokale politikere gjøre det samme?

- Vi får henvendelser fra politikere, gjerne med det formål å få informasjon om tjenestene, svarer Kubban.

Så hvis Rafaelsen eller andre lokalpolitikere vil besøke kommunale arbeidsplasser i en valgkamp for å høre på de ansatte, så er det greit?

- Ja, det er greit og også viktig for politikerne. Det er når det drives partipolitisk aktivitet i valgkampsammenheng at det ikke er ønsket, men jeg ser at det er et skjæringspunkt der.

Dette er eposten enhetslederne fikk:

«Det har i den siste uka vært enkelte tilfeller av at politiske partier som del av valgkampen besøker kommunale arbeidsplasser i arbeidstiden.
Det er gjensidig forståelse mellom partene i arbeidslivet om at politisk arbeid og fagforeningsarbeid skal foregå utenom arbeidstiden slik at det ikke går ut over tjenestene eller brukerne i kommunen.

På denne bakgrunn henstilles det til at slike henvendelser skal avvises. » 

Med vennlig hilsen
Randi L Kubban
Personal- og organisasjonssjef

Ber om redegjørelse

Fagforbundet og hovedtillitsvalgt i Sør-Varanger reagerer skarpt på eposten.

Tirsdag gikk det et brev fra hovedtillitsvalgt Mette Nødtvedt hvor hun ber personal- og organisasjonssjefen definere hva som menes med «fagforeningsarbeid» i eposten som er sendt.

– Fagforeningsarbeid i arbeidstida er jobben min, sier Nødtvedt.

– Jeg reagerer på at den ikke er sendt til tillitsvalgte, men spredt bredt ut til kommunens administrasjon.

– Diktatur

Nestleder i Fagforbundet Finnmark, og tidligere mangeårig tillitsvalgt i Sør-Varanger, Øystein Hansen, tar hardere i.

– Personlig mener jeg dette er et brudd på Hovedavtalen og det er meningsdiktatur, sier han.

At det hele kan bero på manglende nyansering eller misforståelse, tror ikke Hansen noe på.

– Dette er ikke en glipp. Dette er bevisst, mener han.

Hansen uttaler seg som fagforeningsmann, men kan ikke la være å få med en kommentar om politikken i dette også.

– Hvis statsministeren kommer nå, så slipper hun ikke inn etter denne runden. Jeg tror Sør-Varanger kommune er tjent med en større åpenhet enn dette.

Utenfor

Personal- og organisasjonssjef Randi L. Kubban presiserer det som er tatt med om fagforeninger i eposten.

– Fagforeningsarbeid i forhold til avtaleverket skal selvfølgelig ikke hindres, sier hun.

– Men at for eksempel Fagforbundet reiser rundt, kanskje med politiske budskap, det er utenfor avtaleverket.

Kubban sier hun vil ta opp det hun ser som en misforståelse i forhold til fagforeningene og vil oppklare dette internt.

Les en utvidet versjon av denne artikkelen i papiravisa.