Finnmark Journalistlag slapp tirsdag en uttalelse fra årsmøtet deres angående politiets kommunikasjon.

– Sentralisering av telefonlinjene oppleves byråkratisk og lite brukervennlig, og bruken av kommunikasjonsrådgivere oppleves som en trenering av medias muligheter for å få uttalelser og fakta i saker. Det tar lang tid å få svar og ofte er svarene veldig innholdsfattige eller "ingen kommentar", står det i uttalelsen.

– Dette er ting FJ har tatt opp tidligere, senest i fjor, uten at det synes å bli nevneverdig bedre. FJ ønsker direkte tilgang til de som sitter nærmest sakene, nemlig etterforskerne og lensmennene ved de ulike kontorene. FJ ber derfor om et møte med politimesteren for å oppnå bedre kommunikasjon mellom journalister og politi, og innholdsrik informasjonsflyt til publikum til enhver tid, skriver laget.

Politimester Ellen Katrine Hætta forsvarer en del av kommunikasjonen, men er enig i at det er på tide med et møte.

– Jeg må bare beklage at FJ bekymrer seg. Målet vårt er å gi riktig informasjon, og journalistene har krav på at rett person svarer. Jeg har tidligere svart på en del spørsmål som lederne som er der ute helst burde svare på, sier hun.

– Det skal gå rimelig fort å få svar. Men med vaktordningene våre er det ikke bestandig at den rette personen er tilgjengelig – de har krav på fritid etter vakt, legger hun til.

Hætta sier seg uansett åpen for tilbakemeldinger, og ønsker å bedre kommunikasjonen.

– Vi kan få bedre forståelse for hverandres arbeid, sier hun.