Det kom frem i et møte kontrollutvalget hadde torsdag.

Helhetlig kontroll

Barneverntjenesten stod allerede på prioriteringslista til kontrollutvalget. Men den siste tids medieoppslag om gamle avvik, høyt sykefravær og mulige lovbrudd har gjort at den nå har fått høyeste prioritet. Torsdag besluttet et enstemmig kontrollutvalg at situasjonen i barnevernet skulle gjennom forvaltningsrevisjon. Det innebærer blant annet undersøkelser av om hvorvidt ressurser og virkemidler brukes slik de er vedtatt, og om regelverk etterleves.

- Vi ønsker å få en bred og helhetlig undersøkelse av forholdene i barnevernet. Der vil forhold som bemanning, kvalifikasjoner, og kommunens håndtering av påstandene om gjengjeldelse bli undersøkt. Vi ønsker derfor at saken går gjennom en forvaltningsrevisjon, samtidig som fylkesmannen fører en tilsynsprosess av tjenesten, sa leder av kontrollutvalget Staal Nilsen til SVA etter møtet var avsluttet.

BAKGRUNN: Åtte av ti barnevernansatte er sykmeldte

Fokus på varsler-sak

Møtet som først ble foreslått lukket, uten at noen saklig grunn ble funnet, tok for seg flere av forholdene som den siste tiden har blitt belyst. Ett forhold skilte seg imidlertid ut. Det var påstandene om gjengjeldelse.

Tidligere barnevernsleder Irene Pleym Jakola har flere ganger stått fram i pressen, hvor hun har uttalt at hun føler seg degradert for å ha varslet tilsynsmyndighet

- Nå har det vært flere forhold om varsling i både barnevernet og politiet. Vi kan ikke ha det slik at personer som varsler om forhold de mener er uforsvarlige blir straffet for det. Her må vi undersøke hvordan kommunen oppfører seg og håndterer slike saker, sa Nilsen til utvalget.

Les også: Kommunalsjefen vil ikke uttale seg om enkeltansatte

Flere forhold

Noe av bakgrunnen til situasjonen i barnevernet, er slik kontrollutvalget ser det knyttet til bemanningssituasjonen.

- Det jeg leser bak linjene i saken er at det også dreier seg om manglende bemanning. Det er rett og slett behov for flere. Det er noe vi må undersøke, sa sekretær Sissel Mietinen.

Flere av medlemmene pekte på arbeidsmiljø og personalpolitikk som viktige forhold. Enkelte mente også at det er bekymringsverdig at så mange som åtte av i alt ti ansatte er sykmeldte. I tråd med disse forholdene, ble det bestemt at kommunikasjonen mellom partene måtte undersøkes. Det at enkelte ansatte har uttalt at det ikke er noe dialog med kommunen, ser kontrollutvalget på som skremmende dersom det medfører riktighet.

Fylkesmannen om situasjonen: – En alvorlig stiausjon

Må ta tak

Siden 2014 har Fylkesmannen i Finnmark ført tilsynsprosess av barneverntjenesten. En rekke avvik har blitt raportert til kommunen. Likevel viser det seg at flere av avvikene, selv tre år senere, ikke er lukket. Det får enkelte i kontrollutvalget til å reagere. Forholdene vil derfor bli undersøkt, og utvalget ønsker å kartlegge hvorfor kommunen ikke klarer å lukke disse til tross for at man har fått rapporteringer på hva som ikke fungerer.

- Dette er ikke noe som kan legges bort, det må løftes opp på bordet. Vi må stille spørsmål til hvorfor man ikke gjør noe med det man får beskjed om at er galt, sa et av medlemmene i utvalget under møtet. Man vil derfor også gå i sømmene på om kommunen og barneverntjenesten har de nødvendige kvalifikasjonene for å håndtere situasjonen med avvik.

Les også: Kommunalsjefen: – Det har vært utfordringer

Nye vurderinger

Så langt har kontrollutvalget fått en oppstarts-melding fra Vest-Finnmark kommunerevisjon, som legger til grunn hvordan de ser for seg utformingen av undersøkelsen. Dette vil videre bli vurdert når kontrollutvalget møtes igjen i mai.