- Vi inviterer de store nordnorske mediahusene til å delta i utforming og drift av BarentsObserver. Det sier styreleder Stig Olsen i en pressemelding etter dagens styremøte i Barentssekretariatet.

- Ved å legge driften av BarentsObserver inn under et sterkt mediehus, vil vi kunne oppnå en utrolig mye større distribusjonsflate enn det BarentsObserver hittil har hatt. Og spørsmålet om redaktørplakaten legges død en gang for alle.

Barentssekretariatet vil med det første invitere mediehusene til å delta i en tilbudskonkurranse for å få etablert den nye tjenesten.

- Dette vil være en midlertidig leveranse, inntil et fullstendig konkurransegrunnlag er klart for kunngjøring. På denne måten vil BarentsObserver kunne være i drift i en ny drakt i løpet av kort tid.

Olsen sier at Barentssamarbeidet vil være utrolig viktig i en tid med internasjonale spenninger.

- Og det er viktig å få ut god og aktuell informasjon om samarbeidet til et bredt publikum. Det håper vi å oppnå ved å få til et samarbeid med et sterkt mediefaglig miljø, sier Olsen.

Styret i Barentssekretariatet reagerer sterkt på at navnet BarentsObserver har blitt tatt i bruk av et nyetablert nettsted. Dette navnet har Barentssekretariatet bygd opp over en periode på tolv år, og det er et soleklart brudd på markedsføringsloven å ta dette i bruk av en konkurrerende bedrift. Barentssekretariatet har i dag sendt brev til det nye nettstedet med krav om at bruken av navnet BarentsObserver opphører umiddelbart.

Det er helt uaktuelt, sier Atle Staalesen i The Independent Barents Observer.

- Det er en absurd problemstilling og helt uaktuelt, sier han.

- Det staves slik; The Independent Barents Observer. Stor T, stor I, stor B og stor O, pluss mellomrom mellom Barents og Observer. Styret i Barentssekretariatet har ingen rettigheter hva gjelder navnet Barents Observer. Dette er et navn som Atle Staalesen etablerte i 2003, lenge før han startet i Barentssekretariatet. Styret i Barentssekretariatet har i denne proseesen bare bidratt til å bryte ned merkevarenavnet Barents Observer, samt å gjøre sitt ytterste for å ødelegge et godt journalistisk produkt som vi har bygget opp gjennom årene. Å angripe oss etter at vi har etablert vår egen avis på denne måten er barnslig, hevngjerrig og er på ingen måte det offentlige Norge verdig. Denne saken må få politiske følger, sier Thomas Nilsen.