Fordal fikk jobben i begynnelsen av april. Nå har han begynt i sin nye jobb.

– Jobben er spennende og interessant og det er veldig mye å sette seg inn i, sier Fordal som har jobbet med norske relasjoner i Russland de siste ti årene. Fra 2009 til 2012 jobbet han ved det norske generalkonsulatet i Murmansk. 

Reiseaktivitet

Fordal kjenner godt til prosjektene i Barentssekretariatet.

– Vår viktigste jobb er å ta i mot søknader og behandle dem på beste måte, sier Fordal som leder et sekretariat som for tiden har ti ansatte.

– Tallet medarbeidere hos oss kan variere. Vi har prosjektstillinger, ansatte på midlertidige stillinger og kontrakter som kan variere i forhold til hvordan de er finansiert, sier den nye barentslederen.

Nå gjelder det å få de kommende gjøremål inn i kalenderen. I neste uke drar han til Ulvik i Hardanger, til sjømaktseminaret, der Fordal skal snakke om norsk-russiske forbindelser i nord. Han har også begynt forberedelsene til EØS og EU-minister Elisabeth Aspakers besøk i Sør-Varanger senere i september. En tur til Tromsø og prosjektlederkonferanse og møte de som har stått bak de forskjellige prosjektene i de tre nordligste fylkene som Barentssekretariatet har stått bak, står også i kalenderen.

– Og så kommer noen som jobber med danskenes nordområdepolitikk, og en kan kanskje si er det danske motsvaret til Barentssekretariatet, det danske utenrikspolitiske selskap, på besøk. De skal se hvordan vi jobber og fungerer, sier Fordal.

Ro

For halvannet år siden var det veldig stor uro internt i Barentssekretariatet. Blant annet var det stor misnøye med den forrige sekretariatslederen, Pia Svendsgaard. Uroen og misnøyen har stilnet.

– Nå ser vi framover. Dette ser virkelig bra ut, sa Kim Stenersen, Jonas Sjøkvist Karlsbakk og Ann-Iren Martinussen og overrakte blomster til Lars Georg Fordal da han kom på sin første arbeidsdag torsdag.

Etter at Svendsgaard sluttet, har det vært et Barentssekretariat som har gått noe på sparebluss. Anne-Cathrine Larsen har fungert som leder.

– Vi skal bli mer synlig i tiden framover. Jeg har hatt god dialog med Larsen og de ansatte og mottagelsen i dag var over all forventning. Når det gjelder lederstillingen så har det nok vært et lite vakuum mellom forrige leder og meg. Den uroen som var var før min tid og jeg har forstått at arbeidsmiljøet i sekretariatet er godt i dag. Jeg ser fram til å bli bedre kjent med de ansatte, sier Fordal.

Ingen nedtrapping

Den nye barentslederen har ingen signaler på at satsingen på Barentssekretariatet skal trappes ned i tiden som kommer.

– Nei, snarere tvert i mot. Vi skal fortsatt satses på og vil fortsatt være en viktig aktør i den kontakten som har med Russland å gjøre. På politisk nivå er det begrenset med kontakt på grunn av sanksjoner, men folk-til-folk-samarbeid som har med oss å gjøre vil fortsette, sier Fordal.

Opprinnelig er Lars Georg Fordal fra Stjørdal i Nord-Trøndelag. Han er 39 år, gift og har en datter på fem år.