Barentssekretariatets styreleder Stig Olsen var i møte med Utenriksdepartementet (UD) onsdag. Der fortalte han at styret har fattet vedtak om å gjennomgå organiseringen av Barents Observer.

- Spørsmålet om undertegning av Redaktørplakaten for Barents Observer vil, etter denne gjennomgangen, bli presentert representantskapet for ny vurdering, forteller kommunikasjonsrådgiver Rune Bjåstad i UD.

Stig Olsen bekrefter dette.

- Det gamle styret hadde et vedtak om å gå igjennom formålsparagrafen, altså en gjennomgang av hva formålet av Barents Observer skal være. Der er det ikke noen tydelig formålsparagraf akkurat nå. I den sammenheng vil det være naturlig å også vurdere redaktørplakaten, sier Olsen.

- Vil dere da også se på hvordan Barents Observer finansieres?

- Det tror jeg er relativt avklart. Men om det er nødvendig, skal vi snu på alle steiner, sier styrelederen.

- Viktig

UD støtter tiltaket.

- Barentssekretariatet er en viktig samarbeidspartner for Utenriksdepartementet i nordområdene, ikke minst for folk-til-folk-samarbeidet mellom Norge og Russland. Utenriksdepartementet viste til at Barents Observer har utviklet seg til å bli en viktig og mye lest nyhetsformidler om utviklingen i nordområdene. Det er derfor, etter Utenriksdepartementets syn, viktig for nettavisens troverdighet og legitimitet at den kan opptre mest mulig uavhengig, forteller Bjåstad til SVA.

- God prosess

- Utenriksdepartementet ga uttrykk for at det er positivt at styret nå vil gjennomgå organiseringen av Barents Observer. Samtidig er det viktig at styret fortsetter arbeidet med å skape ro i organisasjonen, slik at både Barentssekretariatet og Barents Observer kan fortsette sitt viktige arbeid. Utenriksdepartementet og Barentssekretariatets styre var enige om at dette skal gjøres gjennom en god og ordentlig prosess, avslutter UD-representanten.

Det ble oppstyr i redaksjonen i Barents Observer nylig, da eierne bestemte at BO ikke fikk være tilknyttet Redaktørplakaten.

Redaktør Thomas Nilsen har gått ut og sagt at det innskrenker mulighetene deres som avis, og har fått støtte fra flere hold, tross at eierne har ment at dette ikke vil innebære noen forandringer i nettavisen. Redaktørplakaten garanterer blant annet uavhengighet mellom eierne og innholdet i en avis.