Det endelig resultatet etter kommunevalget i Sør-Varanger viser rent flertall til Arbeiderpartiet. De kommer til å styre de neste fire årene med 14 av 27 representanter.

Senterpartiet beholder sine fem representanter, mens Høyre mister ett og vil få fire plasser i det nye kommunestyret.

SV og Frp beholder sine to hver.

Det betyr at Venstres Stian Celius ikke fikk ny tillit fra velgerne. Og Miljøpartiet De Grønne, som gjorde et svært godt valg ellers i landet, nådde ikke opp i Sør-Varanger. De lå lenge inne med en representant, på bekostning av Frp, men de endelige tallene viser at Frp sikret sitt andre mandat, mens MDG ikke blir representert i Sør-Varanger.