Østsamisk museum skulle vært åpnet for flere år siden, men på grunn av tekniske problemer, har åpningen latt vente på seg. Nå er det kommet fram teorier om at en skoltesamisk ganning av bygget og området det ligger på fra start av, kan være årsaken til forsinkelsene og alle problemene.

Liten erfaring

Styreleder Steinar R. Pedersen i Tana og Varanger museumssiida har ikke fått veldig mye informasjon om dette tidligere.

- Vi har liten erfaring med sånt og bruker ikke mye tid og krefter på dette, sier Pedersen.

Han mener at alle som jobber med Østsamisk museum nå trenger en tenkepause.

- Og den tenkepausen må vi bruke til å gjøre en best mulig jobb for å gjøre museet i best mulig stand og klart til å åpnes. Museet vil være et viktig og samlende symbol for å ivareta skoltesamenes og den østsamiske historien, sier Pedersen.

- Ja. Vi har et godt samarbeid med Statsbygg som nå jobber på spreng for å finne de feilene som gjør at museet ikke har blitt åpnet. Årsaken til at det fortsatt ikke er åpnet er uforutsette ting. De gjør alt som er mulig for at alle installasjonene skal virke som de skal. Jeg har fått forståelsen og inntrykk av at det ikke skal stå på midler for å få dette i orden og museet åpnet, sier Pedersen.

Motvekt

- La meg si det slik; jeg har stor respekt for det folk tenker om slikt, men har selv liten erfaring med det. Som en slags motvekt mot eventuelt noe sånt, så må vi nå samle alle gode krefter som jobber sammen for ferdigstillelse av Østsamisk museum. Sammen kan vi alle samles om et felles mål og bidra til at dette blir bra, sier styreleder Pedersen.