Forholdene ble imidlertid ikke anmeldt, i stedet ble tollskjemaene avvist. Det vil si at momsen ikke ble betalt tilbake.
Tollvesenet gjør en skjønnsmessig vurdering av straffereaksjon. Siden det er snakk om små beløp har praksis vært å avvise skjemaet. En annen mulighet er anmeldelse for overtredelse av Tollovens paragraf 16. Strafferammen er bøter eller fengsel i inntil seks måneder for forsøk på å villede tollmyndighetene.

Små beløp

Det ble i 2012 levert inn 84.191 momsblanketter på Storskog. Personer fra tredje land, det vil si utenfor EU/EØS, kan få den norske momsen refundert.
Gangen i det er at når de handler fyller butikken ut moms-skjemaet, kvitteringen festes på skjemaet, tollmyndighetene på Storskog attesterer skjemaet – og så utbetales pengene til konto, eller betales tilbake av butikken på neste handletur.
Utenlandske statsborgere som er bosatt i Norge har ikke denne muligheten.
– For 99,9 prosent av tilfellene sin del er det russiske statsborgere som bruker denne muligheten på Storskog. Det dreier seg stort sett om små beløp, fra 250 kroner og opp til 700 kroner. Men hver person kan ha handlet i ti til 15 butikker og har dermed med seg mange skjemaer for attestering på Storskog. Det kan gjerne være opptil 20 bilag personen skal ha attestert samtidig, forklarer regiondirektør Joakimsen.
Den norske momsen er 25 prosent. Etter å ha handlet for 500 kroner, betales dermed 125 kroner tilbake.

Vise varen

Varen, det kreves å få moms tilbake for, skal kunne forevises på Storskog.
– Det er til tider flere hundre blanketter som skal attesteres samtidig, og alt blir ikke kontrollert, sier regiondirektøren.
Atle Joakimsen legger til at det norske systemet jevnt over er basert på tillit.
– Men vi tar stikkprøver og har kontrollert langt flere enn de 395 vi avviste, understreker han.
Tolldirektøren sier han ikke har grunnlag for å si at det foregår en organisert og systematisk svindel for feilaktig å få momsen refundert.
– I vurderingen av om skjemaet skal avvises, eller om vi skal anmelde, tar vi hensyn til at det er små beløp vi snakker om her. For å gå til anmeldelse bør det være litt større beløp. Om vi skulle anmeldt alle disse 394 tilfellene ville vi belastet påtaleapparatet voldsomt. Samtidig er jo blankettene avvist, det vil si at personen heller ikke har fått momsen tilbake. Det er gjort forsøk på svindel, men de har ikke økonomisk gevinst. Vurderingen blir da om en skal belaste rettsapparatet for relativt små beløp.